अक्टिमेट 1mg/500mg टैबलेट एसआर
अक्टिमेट 1mg/500mg टैबलेट एसआर

अक्टिमेट 1mg/500mg टैबलेट एसआर

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablet sr
medicineDetail.manufacturer: स्नाइडर हेल्थकेयर
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹46 ₹42

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लियोनीक्स-एम 1 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
आईनक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹55 ₹50

डुएट एक्ट 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
एडिनबर्ग फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹67 ₹61

ग्लायएक्ट-जी१ टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
कृषगीर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

ग्लिम्ज़ेक्स एम 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
ऑस्लर स्नोवी फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹44 ₹40

ग्लक्सर 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
एलिसिएर ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41

ग्लिम्टैब-एम1 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
सी एम आर लाइफ साइंसेज
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹50 ₹45

लाइफ प्राइड एम 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
भारती लाइफ साइंसेज
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹56 ₹51

ग्लिमिविड एमएफ 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
सेविडा फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹43 ₹39

ग्लिमिलेक्स एम1 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
यूनिलेक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41

ग्लिमिनाइट एम 1mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
एरिच लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹49 ₹45