ग्लिमिराइड एम 2mg/500mg टैबलेट
ग्लिमिराइड एम 2mg/500mg टैबलेट

ग्लिमिराइड एम 2mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: मिशन क्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹50 ₹45

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

एंडोग्लिम एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
अर्कास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹148 ₹133

रियोमेट डुओ 2 टैबलेट पीआर

strip of 15 tablet pr
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹155 ₹140

हेडग्लिम 2 एसआर टैबलेट

strip of 10 tablet sr
हेडवा फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹48 ₹43

सुगेराइड एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
फॉरेन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹64 ₹58

आरजीपी एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
रिलायबल मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹30 ₹27

जेग्लाइम एम 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
जीवन फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹65 ₹59

डायग्लिम-एम२ टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
बायोकेम फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹82 ₹74

ग्लिमिथ-एमएफ 2 टैबलेट

strip of 10 tablets
जॉनली फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹125 ₹113

वोरिल एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
वासु ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹54 ₹49

ग्लिम्ज़ेन एम 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
फार्लेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹50 ₹45