हिन्दी
English

उत्पादक

1

 • 10 ड्रग मार्टी
 • 1Mile Healthcare

2

 • 21वीं सदी फार्मा

3

 • 3ए फार्मास्यूटिकल्स
 • 3सी हेल्थ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
 • 3एम इंडिया लिमिटेड

4

 • 4केयर लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड

6

 • 6ipain हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • 6थ स्किन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

7

 • 7 डेज़ ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड

A

 • एएए फार्मा ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
 • एबटैक लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आईका फार्मास्यूटिकल्स
 • AAEKA PHARMACEUTICALS
 • आगम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आग्या बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Aakar Medical Technologies Pvt Ltd
 • Altramed Healthcare Ltd
 • आमोर्ब फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अनाव हेल्थकेयर
 • आन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • आपी फार्मा
 • आरव फार्मास्यूटिकल्स
 • आर्सिन फार्मास्युटिकल एलएलपी
 • आरीन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एएआर ईएसएस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • आरिज हेल्थकेयर
 • अर्के लैब्स
 • आरकिओस हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्मैक लैब्स
 • Aarmed Formulation Pvt Ltd
 • अरना केयर फार्मा
 • आरोही फार्मास्यूटिकल्स
 • आरोन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एरोटैक्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्पिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्श रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्थ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आरक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आर वी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Aarya Pharmaceuticals
 • आशका फॉर्मूलेशन
 • आसपाडा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आस फार्मा
 • ऑरा केयर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • आव्हानज़र फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • Aayam Herbal & Research India
 • एज़्ट्राज़िविक्सा लाइफसाइंसेस
 • अबारिस हेल्थकेयर
 • ABASKA BIOTECH
 • AB ASKA BIOTECK
 • अबैटिस होलिस्टिक
 • अब्बारेस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अभय हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एबट
 • एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एबट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एबट ओंको
 • अबेनावा मेडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एबेट्टर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Abhay Ayurvedic Pharmacy
 • अभिषेक फार्मास्यूटिकल्स
 • अभ्युदय फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अबिया फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • अबीबा फार्माशिया प्राइवेट लिमिटेड
 • अबीगैल केयर फार्मास्युटिकल
 • अबिज़ फार्मा
 • अबलेज लाइफ साइंस
 • एबीएल लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एबीएन ड्रग्स
 • एबोनी हेल्थकेयर लिमिटेड
 • ए बी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अबरेंटे लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एब्रोन हेल्थकेयर
 • अबसील फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ABS FORMULATION
 • एब्सोल्यूट मेडिकेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एबीएस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एबिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Acambis (इंडिया) फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सेलेरेशन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Accendo Pharmaceutical
 • Accilex Nutricorp
 • अकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स
 • Accosts Remedies Pvt Ltd
 • सटीक फार्मास्यूटिकल्स
 • Accuris Pharmaceutical
 • Accusure Ortho Support
 • एक्यूविन फार्मा
 • एक्डेन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ACEE BIOSCIENCES LTD
 • Acee BioSciences Pvt Ltd
 • ऐस इनकॉरपोरेशन
 • एसेकेनेटिक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एसेला हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ऐस उपचार
 • एस्यूट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • अचेट्स हेल्थकेयर
 • रसायनिक
 • Achillea लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एच्लीस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एसिकैम लेबोरेटरीज
 • एसिनोम हेल्थकेयर
 • एसिंटा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एकरोज फार्मास्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्लेरिस थेरेप्यूटिक्स इंक.
 • एक्मेडिक्स फार्मा एलएलपी
 • एक्मे जेनरिक एलएलपी
 • एक्मे फार्मास्युटिकल
 • एक्मे सर्जिकल्स
 • एक्रोन फार्मास्यूटिकल्स
 • अक्रॉस लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एसीएस फार्मास्यूटिकल्स
 • एक्टाविन लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्शन इंडिया
 • एक्टिवा लाइफसाइंसेज
 • सक्रिय स्वास्थ्य सेवा
 • एक्टो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एसीयू चेक
 • एक्युलाइफ
 • एकवेंटा रिसर्च लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ADAGE PHARMACEUTICALS
 • एडलबर्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडमेंट फार्मा
 • Adbio ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एड्को लिमिटेड
 • एडकॉक इनग्राम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Addii बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एडिसन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एड लैब्स बायोटेक
 • एडसम लाइफसाइंसेज
 • एडुको फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडेलमो हेल्थकेयर
 • एडेल पेकाना जर्मनी
 • एडेलसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अदन हेल्थकेयर
 • निपुण बायोकेयर
 • ADGE PHARMACEUTICALS
 • आदि हेल्थकेयर सॉल्यूशंस एलएलपी
 • आदिकन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडिनेक्स हेल्थकेयर
 • एडिप्स लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • एडिरेक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • एडिसन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडिसन लेबोरेटरीज
 • एडिसिस हेल्थकेयर
 • आदित्री फार्मा
 • आदित्य बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडली फॉर्म्युलेशन
 • ADLIB BIOLOGICALS
 • एडमैक फार्मा लिमिटेड
 • एडमिट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडीएन लाइफ साइंसेज
 • एडीएन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडोक फार्मा
 • एडोनिस हेल्थकेयर
 • एडोनिस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडोनिस फाइटोस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अधोराबाल फार्मा
 • एडोर हेल्थकेयर
 • ए डी फार्मास्यूटिकल्स
 • एड्रीमा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एड्रेना हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Adret Retail Pvt. Ltd.
 • एड्रोइट बायोमेड लिमिटेड
 • एड्रोइट लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • अद्वैथ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवांस बायोटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवांस कॉन्सेप्ट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवांस फार्मा
 • Adven Biotech Pvt Ltd
 • एडवेंटिया इनोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवेंट लाइफ साइंसेज एलएलपी
 • एडवेंचर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवेंटस लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • Advik Laboratories Ltd
 • एडविन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडविन फार्मा
 • ऐक्लैट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एजिस लाइफसाइंसेज
 • एजिस ऑन्कोलॉजी
 • एजिस फार्मास्यूटिकल्स
 • एजिस प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड
 • एगल हेल्थकेयर
 • एलीडा हेल्थकेयर
 • AE Naturals
 • एओबरी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एओमेड्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एयॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कल्प उपचार
 • एक्विटास हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एरन लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एरेटिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एरोकेम न्यूट्रॉन
 • एरोन्यूट्रिक्स स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्मिरा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एथिक्ज़ बायोलाइफ
 • एएफडी लैब्स (पी) लिमिटेड
 • Affiance ड्रग्स और फॉर्म्युलेशन
 • एफिनिटी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एफ्लुएंशियल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एफी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एफाइव फार्मा
 • आगाज नेत्र रोग
 • अग्रवाल सर्जिकल्स
 • आयु बायोटेक
 • एजनेक्स्ट बायोफार्मा
 • एजेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एग्रोविन फार्मा
 • एजीआईओ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • एग्लोमेड ड्रग्स प्रा। लिमिटेड
 • एजीएम बायोटेक
 • एग्नेस लाइफ साइंसेज
 • अग्रवाल ड्रग्स प्रा. लिमिटेड
 • अग्रवाल फार्मास्यूटिकल्स
 • एग्रेस्को फार्मा
 • एग्रो डेंट
 • एग्रोन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एजीएस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • AHCS Acupressure Health Care Product
 • AHILYA AYURVEDIC AUSHDHALAYA
 • अहल्कोन पैरेंटेरल्स इंडिया लिमिटेड
 • ऐस हेल्थकेयर
 • ऐकॉम बायोमेडिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एजिस बायोटेक
 • एआई हेल्थ केयर एलएलपी
 • ऐलेरॉन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एमकाड बायोटेक
 • एमको फार्मास्यूटिकल्स
 • एमिल फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड
 • ऐममैक्स फार्मा
 • ऐंगो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ऐओमैक्स मेडिको प्राइवेट लिमिटेड
 • एयरन हर्बल्स
 • ऐशिका फार्मा
 • ऐश्वर्या हेल्थकेयर
 • ऐसलिन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • आजा लाइफ
 • अजंता फार्मा लिमिटेड
 • अजंता फार्मा लिमिटेड
 • Ajay Surgical Company
 • एक्सेंट हेल्थकेयर
 • अकेसिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अकीज़ हेल्थकेयर
 • अक्षिता बायोथेचthe
 • एक्मे बायोटेक
 • अकनील बायोटेक
 • एकोग्नोस लाइफ साइंसेज
 • अकपाश फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्रोविस फार्मास्यूटिकल्स
 • अक्षर अणु
 • अक्ष फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड
 • अक्सिजन हॉस्पिटल केयर
 • अक्स लाइफ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
 • अक्टिमास बायो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अकटिस फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्यूमेंटिस हेल्थकेयर लिमिटेड
 • अकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • अकुनेज़ बायोटेक
 • अलाक्रिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Alaina Healthcare Pvt Ltd
 • एलार्डियस हेल्थकेयर Health
 • अलारियस हेल्थकेयर
 • अलार्सिन फार्मास्यूटिकल्स
 • अलेक्सिया हेल्थकेयर
 • अल्बा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्बाट्रॉस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्बाट्रॉस स्किम्ड प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्बर्टो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्बर्ट डेविड लिमिटेड
 • ALBERT DAVID LTD.
 • एल्बिया बायोकेयर
 • एल्बिन हेल्थकेयर
 • Albinis Biotech Pvt Ltd
 • एल्बियन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्बियोरिक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्बस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्काले हेल्थकेयर
 • अल्केयर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्सिया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्केमिस्ट लाइफ साइंस लिमिटेड
 • एल्केम फाइटोस्यूटिकल्स लिमिटेड
 • एल्को फॉर्म्युलेशन
 • एल्कॉन लेबोरेटरीज
 • अल्कॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्क्योर फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्डन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्डे मेडी इम्पेक्स लिमिटेड
 • एल्डोक फार्मास्यूटिकल्स
 • एल्ड्रिन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • एलेनक्योर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेंटिका फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलरिक फार्मास्यूटिकल्स
 • एलेस्टर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेथिया मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ALEWRIS HEALTHCARE
 • एलेक्सा लाइफ साइंसेज
 • एलेक्सा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेक्ससिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेक्सिन बायो-साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेक्स पेन उपचार
 • एलेक्सव्यान
 • अल्फा इग्रा इंक
 • एल्जेन हेल्थकेयर लिमिटेड
 • एल्जेन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्जीरियाई फार्मा
 • एलिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Alicia Healthcare
 • एलिक्सन फार्मास्यूटिकल्स
 • एलिकॉन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिडैक जेनेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
 • एलिंजर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिसिएर ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Alisun Pharma
 • अलाइव हेल्थकेयर
 • अलाइव फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिक्सर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिक्सिया फार्मा
 • एलिक्सिनॉक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • अलका फार्मा
 • अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • अल्केम फार्मा
 • एलन बायोटेक
 • ऑलक्योर लाइफसाइंसेज
 • एलेंसिया बायोसाइंसेज
 • एलन डेल बायोसाइंसेज
 • एलेंज इंडिया
 • Allen Homoeo & Herbal Products Ltd
 • एलेंटिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलर्जेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेटिया रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Allexa Pharmaceuticals
 • एलेक्स मेडिकल सिस्टम्स
 • ऑल ग्रेस फार्मा
 • एलायंस बायोटेक
 • एलायंस हेल्थकेयर पी लिमिटेड
 • गठबंधन के उपाय
 • एलाइड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • संबद्ध उत्पाद
 • एलियन फार्मास्यूटिकल्स
 • सहयोगी फार्मा
 • एलीगेट हेल्थकेयर
 • एलाइट्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑलकाइंड हेल्थकेयर
 • ऑलमेड हेल्थकेयर
 • ऑलमाइंड्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलोज़ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलपा इंडिया मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्योर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • जलोढ़ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑलक्सर फार्मा
 • एलिसिया लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्मेड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्मेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 • अल्ना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • अलनाकैर
 • ALNICHE
 • अलनीस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एलोबायोटे हेल्थकेयर
 • एलोमैक्स मेडिको
 • अलोपा हर्बल हेल्थकेयर
 • अलोस्टार फार्मा
 • अल्पा लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • अल्फा और ओमेगा थेरेप्यूटिक्स प्रा। लिमिटेड
 • अल्फा एरोमैटिक प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्फा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
 • अल्फा हेल्थ केयर
 • अल्फा लैब
 • अल्फा फार्मास्यूटिकल्स
 • ALPHA PHARMA INDUSTRIES
 • एल्पिक बायोटेक लिमिटेड
 • एल्पिक रेमेडीज लिमिटेड
 • अल्पाइन लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एलपोर्ट्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेड हेल्थ केयर लिमिटेड
 • एलरिक बायो मेडिक्स
 • अलसन फार्मा
 • अल्तक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्टार हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्टार फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्ताविस्टा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्टेरेगो फार्मास्यूटिक्स
 • एल्टियस बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्टियस लाइफ साइंसेज
 • Altius फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑल्टोकेयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑल्टो हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
 • एल्टन बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्टॉप हेल्थकेयर
 • अल्ट्रावेल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • अल्ट्रूइस्ट फार्माशिया प्राइवेट लिमिटेड
 • अलविद-इंडो कॉर्पोरेशन
 • एल्वियो फार्मा
 • Alvoncare Pharma
 • एल्विन विल्केयर फार्मास्यूटिकल्स
 • अल्ज़र फार्मा
 • अल्जेटा फार्मा फसल
 • अमेजेन इंडिया लाइफ साइंसेज
 • अमा हर्बल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अमेज़ील लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • अमेज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अमेजिंग रीसर्च लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • एम्बर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एंबिक आयुर्केम लिमिटेड
 • अंबिक आयुर्वेद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एंबिएंस फार्मा
 • एम्बिएंट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अंबिका इंटरप्राइजेज
 • एंबिट बायो मेडिक्स
 • एंबीटेक हेल्थकेयर प्रा. लि.
 • एंबिट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्बिशन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • महत्वाकांक्षा दवाएं
 • महत्वाकांक्षी फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्बल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Ambreyo Lifesciences
 • एम्ब्रोसिया लाइफ साइंसेज
 • एम्ब्रोन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्ब्रोसिया ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्ब्रोसिया फार्मा
 • एम्ब्रोसिया फार्मास्यूटिकल्स
 • एम्ब्रोक्सोल (30एमजी/5मि.ली) + गुआइफेनसिन (50एमजी/5मि.ली) + टरबुटालाइन (1.25एमजी/5मि.ली)
 • Amedure फार्मास्यूटिकल्स
 • Amelio Pharmaceuticals
 • अमेरिकन बायोकेयर
 • अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड
 • अमेयस
 • अमेया फार्मास्यूटिकल्स
 • अमेज़िया फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एमिक्योर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • अमीदीप फार्मास्यूटिकल्स
 • अमीनस उपचार
 • अमिस्ता लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Amit Distributor
 • एमिटेक्स एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
 • एमिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Amkay Products Pvt ltd
 • अमोघ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आमोन बायोटेक
 • अमोरा उद्योग
 • अमोरे हेल्थ एसेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अमोर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्फो हेल्थकेयर
 • एम्पिक औषधियाँ
 • एम्पलेक हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
 • अम्प्रा प्रयोगशालाएँ
 • अम्प्रा फार्मास्यूटिकल्स
 • AMPS BIOTECH PVT LTD
 • एम्पस लाइफ साइंसेज लिमिटेड
 • अमरा उपचार
 • एमरे हेल्थकेयर
 • अमृता
 • AMRIT PHARMACEUTICALS
 • अमृत रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अमरोना मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एमरो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड
 • अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड
 • AMRUTANJAN HEALTHCARE PVT LTD
 • Amrut Pharmaceuticals
 • AMSTER LABS
 • अमुगेन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अमूलिस फार्मा
 • अमूल्य
 • अम्विया बायोटेक
 • एम्विस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • amway
 • एमवेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एमविल हेल्थकेयर
 • एमविन फार्मास्यूटिकल्स
 • अमायतीज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एमजेनेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अमज़ोर हेल्थकेयर
 • एनाबियोसिस मेडिसाइंसेज लिमिटेड
 • एनाबॉलिक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एनालेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया
 • अनामय बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • ANAMIKA
 • ANANTHA VED MARKETING SERVICES
 • अनंत फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एनाक्स लाइफसाइंस
 • Ancalima Lifesciences Ltd
 • एंकर लाइफ साइंसेज
 • आंचल लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एंकर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एंकर लेबोरेटरीज
 • एन्ड कंज्यूमर केयर
 • एंडी लाइफसाइंसेज
 • एंडिक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एंड्रो लाइफकेयर फार्मा
 • एंडविन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एनेवे फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • एनेक्सस फार्मास्यूटिकल्स
 • एंगस हेल्थकेयर लिमिटेड
 • एंजेल बायोटेक
 • Angel Cosmetic
 • एंजेल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एंजियोलाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एंग्लिका हेल्थकेयर
 • एएनजी लाइफसाइंसेज इंडिया लिमिटेड
 • एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 • एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Anhox Healthcare Pvt Ltd
 • Anhui Medipharm Co. Ltd
 • एनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अनिकेम लेबोरेटरीज
 • एनिमल बू स्टर न्यूट्रिशन
 • एनिमल हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • अनिसम लाइफसाइंसेज
 • अनिटेक लाइफकेयर
 • अंका फार्मास्युटिकल
 • अंकोम लेबोरेटरीज
 • अंकरान बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एंकिल अर्थ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अनमोल हेल्थकेयर
 • ऐनी फ़्रेंच
 • एनी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एनोडाइन ड्रग्स
 • एनोना लाइफ साइंस
 • अनोजी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एनोको फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ANON PHARMACEUTICAL
 • अनूस हर्बल्स
 • अनूश फार्मास्यूटिकल्स इंडिया
 • एएन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ए एन फार्माशिया
 • Anris Healthcare India Pvt Ltd
 • एनरोज फार्मा लिमिटेड
 • एंसल हेल्थकेयर
 • Ansum Healthcare
 • अनसूया सर्जिकल लिमिटेड
 • एंटेक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एंटेक्स फार्मा
 • गान बायोफार्मा
 • एंथिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एंथस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एंटीजन हेल्थकेयर पी. लिमिटेड
 • एंटीसेप्टिक फार्मास्यूटिकल्स
 • एएनटी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एंट्रिक्स लाइफ टेक्नोलॉजीज एंड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अन्विक बायोटेक
 • अन्वी फार्मास्यूटिकल्स
 • एंज बायोटेक
 • एक कॉस्मेटिक उत्पाद
 • एपस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आपा फार्मास्यूटिकल्स
 • Apcon Remedies
 • एप्को फार्मा लिमिटेड
 • एप्कोस नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अपेला हेल्थकेयर
 • अपेलॉन बायोटेक
 • एपेक्स बायोटेक
 • एपेक्स फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • शीर्ष चिकित्सा उपकरण
 • एपेक्सो केयर
 • एपिकेम हेल्थकेयर
 • एपिड्स फार्मास्यूटिकल्स
 • एपिकोस फार्मा
 • अपकावित लाइफसाइंसेज
 • एप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड
 • प्रेरित उपचार
 • अपोटेक्स लाइफसाइंसेज
 • एपोटेक्स फार्माकेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • अप्पासामी एसोसिएट्स
 • अप्पासामी ओकुलर डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड
 • अपेना लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्पल बायोटेक
 • एप्पल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्पल लाइफसाइंस
 • ऐप्पल थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अनुप्रयुक्त संचार एवं नियंत्रण
 • अप्रेजर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्रीका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्रिका फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्रीकोज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एप्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एपीटी क्योर लेबोरेटरीज
 • एप्टस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अपस लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्कोर ड्रग
 • एक्वाड्री फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्वा फिना इंजेक्टा प्राइवेट लिमिटेड
 • Aqua Labs
 • एक्वालाइफ फार्मास्यूटिकल्स
 • एक्वा पैरेंट्रल
 • एक्वेरियस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अक्विला लैब्स
 • एक्विना फार्मा
 • एकुनोवा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्ट्रस
 • अरधिया फार्मास्यूटिकल्स
 • अरकाइंड फार्मा
 • अरावली फार्माकल्स
 • आर्बर बायोटेक
 • आर्बर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्ब्रो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्कस बायोलैब्स
 • आर्चेस फार्मास्यूटिकल्स
 • आर्चीकेयर लिमिटेड
 • आर्चीज लाइफ साइंस
 • आर्कमेड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्कन लैब्स
 • अरदास उपचार
 • अर्देंट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्देज़ फार्मा
 • अर्दोर ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अरीना हेल्थकेयर
 • एरीटे लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • अरेहक हेल्थकेयर
 • एरेटियस फार्मास्यूटिकल्स
 • एरेक्स लैब
 • Ar-Ex Laboratories Pvt Ltd
 • आर्गेन लाइफसाइंसेज
 • अर्गिल लाइफ साइंस
 • आर्गोस हेल्थकेयर (पी) लिमिटेड
 • आर्गस कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
 • ARHAT PHARMA PVT LTD
 • ARHAT PHARMA PVT.LTD.
 • एरियन फार्मा
 • आरिया लाइफसाइंसेज
 • एरियन बायोटेक
 • एरीज़ ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अरिहंत फार्मा
 • एरिका हेल्थकेयर
 • अरीना लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एरियन हेल्थकेयर
 • उठो फार्मास्यूटिकल्स
 • अरिस्ट हेल्थ केयर
 • अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एरियस फार्मूलेशंस प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्जन बायोटेक
 • अर्कास फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्का वाइटल साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्कल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्क लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्क्रे हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Arkray Inc
 • आर्क शाइन फार्मा
 • आर्कसन फार्मास्यूटिकल्स
 • अर्लक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्मासी
 • आर्मस्टस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्मर रेमेडीज इंडिया लिमिटेड
 • अर्नव इंटरनेशनल
 • अर्नोन हेल्थकेयर एलएलपी
 • अर्नविस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • आरोग्य सूत्रीकरण
 • अरोमा हेल्थकेयर
 • Aronation Life Care
 • एरोनेक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • AROSA BIOTECH PVT LTD
 • एरोविया लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एआरपी फार्मा
 • एरियंट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एरोमेड हेल्थकेयर
 • एरोविन फार्मास्यूटिकल्स
 • एरो फार्मा
 • अर्सुन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ARTEFACT FORMULATIONS
 • आर्टेल लेबोरेटरीज
 • आर्टेमिसिया हेल्थकेयर
 • आर्टिकॉन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्टसाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्टुरा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्टस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अरुणभ फार्मा
 • अरविनकेयर फार्मा
 • ARVIN CARE PHARMA
 • अरविंद लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अरवाना फार्मास्यूटिकल्स
 • ARYA BANDHU AYURVED BHAWAN
 • आर्य लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्य मेडिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्यन जैविक निगम
 • आर्यन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • आर्यन सर्जिकल्स
 • आर्य वैद्य शाला कोट्टक्कल
 • असद
 • असरवा लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एएसबीए प्रोडक्ट
 • एस्बेस्टस ड्रग्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Ascensia Diabetes Care India Pvt Ltd
 • चढ़ाई निगम Corporation
 • एसेंट हेल्थकेयर लिमिटेड
 • एसेंट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Ascent Meditech Limited
 • एसेंट्रा
 • चढ़ाई चिकित्सीय
 • एस्क्लेपीया मेडिका
 • एस्क्लेपियस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Asear Healthcare Pvt Ltd
 • असगार्ड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्जेन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एशेज लाइफ साइंसेज
 • ऐश हेल्थकेयर
 • एशलाइफ हेल्थकेयर
 • अशोक फार्मास्यूटिकल्स
 • अष्टांग हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Ashtavaidyan Thaikkattu Mooss Vaidyaratnam Pvt Ltd
 • एशियाई जीवन विज्ञान
 • एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एशियाई फार्मास्यूटिकल्स
 • असिल्टस बायो फार्म प्राइवेट लिमिटेड
 • Asio Healthcare Pvt. Ltd
 • अस्का बायोटेक
 • Asklepios Remedies Pvt Ltd
 • एस्कॉन हेल्थकेयर
 • एएस लाइफसाइंसेज
 • अस्मेड हेल्थकेयर
 • एसोलियर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्पासिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्पासिया लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्पेन फार्मा
 • ASPEN PHARMACEUTICALS
 • Asperia Lifescience Pvt Ltd
 • एएस फार्मास्युटिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्पिरेशन्स हेल्थकेयर
 • एस्पायर हेल्थकेयर
 • एस्पायर लाइफसाइंसेज
 • एस्पायर फार्मा
 • एस्पायर उपचार
 • एस्पो हेल्थकेयर
 • एस्प्रेंट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एएसआर सर्जिकल
 • असैल बायोटेक
 • असम केमिकल एंड फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • असेंटस बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अस्सीडियस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • औषधि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड असाइन करें
 • एसोसिएटेड बायोफार्मा
 • एसोसिएटेड बायोटेक
 • एश्योर लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एश्योर फार्मा
 • अस्तमत हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अस्तम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टा ऑर्गेनिक्स
 • एस्टारिस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टा विजनकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टकोन
 • एस्टेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टेलस फार्मा इंक
 • एस्टेमैक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टरिस्क लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टेरिज्म फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टर मेडिफार्म प्राइवेट लिमिटेड
 • Asteroids Healthcare Pvt.ltd.
 • एस्टर फार्मा
 • एस्टर जेनिथ बायोसाइंस एलएलपी
 • एस्टली लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टोना लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अस्थानिक जीवन विज्ञान
 • एस्टोरियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्टोर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
 • एस्ट्राज़िन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्ट्रा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्ट्रा आईडीएल लिमिटेड
 • एस्ट्रा आईडीएल मैक्स
 • एस्ट्रा लैब्स
 • एस्ट्रानोवा बायोटेक
 • एस्ट्रेंटिया रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्ट्राजेनेका
 • एस्ट्रेला फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्ट्रिया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • ASTRIAL BIOTECH
 • एस्ट्रोकेम लेबोरेटरीज
 • एस्ट्रोन हेल्थकेयर
 • एस्ट्रोनिया लाइफ साइंसेज
 • एस्ट्रोफेल फार्मास्यूटिकल्स
 • एस्ट्रम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • असुवाल्डी फार्मास्यूटिकल्स
 • Asvedab Healthcare Pvt. Ltd
 • असवेद हेल्थकेयर
 • अश्विन्स लाइफकेयर
 • एएसवी लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एएसवी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अश्विन फार्मास्यूटिकल्स
 • Atavism Health Specialities Pvt Ltd
 • एटमॉय उपचार
 • एथेल फार्मास्युटिकल
 • एथेंस लैब्स लिमिटेड
 • एथेंस लाइफ साइंसेज
 • एथेंस वेलनेस
 • एथिको लाइफ साइंसेज
 • एथलॉन मेडिवेंचर प्राइवेट लिमिटेड
 • अतिशय बायोटेक
 • अटलांटा बायोटेक
 • अटलांटिक फार्मा लिमिटेड
 • अटलांटिस फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • एटलस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एटलीना लाइफ साइंसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
 • एटन बायोटेक
 • एटोपिक प्रयोगशालाएं
 • एटॉप फार्मा
 • एटोस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ए टू जेड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एट्रल साइरस लाइफसाइंसेज
 • अत्रे फार्मास्यूटिकल्स
 • एट्रीमेड फार्मास्युटिकल्स पी लिमिटेड
 • अतिद लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • औरिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • औबडे हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • औफ्ट्रिट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑगमेंटर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बढ़ाने के उपाय
 • औक लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • औराफिया फार्मास्यूटिकल्स
 • ऑरिएट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑरेल बायोलाइफ
 • Aurelderma
 • ऑरेन्स लाइफ साइंसेज
 • ऑरियोल फार्माब्यूटर्स
 • औरिगा लैब्स
 • ऑरिस बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 • अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 • ऑरोकेम लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑरोलैब
 • ऑरोमा लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑरोमेंटिस फार्मास्यूटिकल्स
 • ऑरोस्विफ्ट फार्मा
 • Aurthot Surgicals (OPC) Pvt Ltd
 • ऑरम लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • AURUM LIFE SCIENCE PVT. LTD.
 • और्ज़ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑस्लर स्नोवी फार्मा
 • AUSMED LIFE SCIENCES
 • औसफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • औस्पि दवाएं
 • ऑस्टेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑस्टेक्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑस्ट इंड लैब्स
 • ऑस्टिन हेल्थ केयर
 • AUSTIN PHARMACEUTICALS
 • ऑस्टिन रेमेडी
 • ऑस्ट्राक प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑस्ट्राजेन बायो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑस्ट्रो लैब्स
 • प्रामाणिक बायोटेक
 • Auur Lifescience Private Limited
 • ऑक्सेसिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ऑक्सिलियर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • औज़लस लाइफसाइंसेस
 • ऑजटस लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थकेयर का लाभ उठाएं
 • हिमस्खलन फार्मास्यूटिकल्स
 • अवल फार्मा
 • एवाल्टस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • अवांसर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • AVANCER LABS PVT. LTD.
 • अवाया फार्मा
 • एवेंटुरा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • साहसिक फार्मा
 • एवेन्यू हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एवेन्यू लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एवेन्यू रेमेडीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 • एवन हेल्थकेयर एंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एवर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अवेज़ा फार्मास्युटिकल
 • एवरग्रो हेल्थकेयर
 • एवी ग्रो हेल्थकेयर
 • ए वी गुप्ता एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • एवियन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अविघ्ना मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एविलियस न्यूट्राकेयर
 • अविनाश हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एविन फार्मा
 • अविराव साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एविस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एविस लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अविता लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एवीएल ग्रीन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ए वी अणु प्राइवेट लिमिटेड
 • एवीएन आयुर्वेद फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड।
 • अवनि हेल्थकेयर
 • एवोनिक लाइफ साइंसेज
 • एवरोहन फार्मा आई लिमिटेड
 • एवरॉन लेबोरेटरीज
 • एवरॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • अवुनु लाइफ साइंसेज
 • अव्यक्त फार्मास्यूटिकल्स
 • अवेकसोल फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड Pvt
 • एक्सा लाइफ साइंसेज
 • एक्सा पैरेंटेरल्स लिमिटेड
 • एक्सेनिक हेल्थकेयर
 • AXEON MARKETING INDIA
 • एक्सियन लैब्स
 • एक्सिस फॉर्मूलेशन
 • एक्सिस लैबोरेटरीज
 • एक्सिस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सोडिन फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • एक्सोन
 • एक्सॉन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सॉन हेल्थकेयर
 • एक्सटर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आक्सीजन लाइफ साइंसेज
 • आयलेन फार्मास्युटिकल प्रा। लिमिटेड
 • आयटास फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • आयुकेयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Ayulabs Pvt Ltd
 • अयूर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आयुर्लाइफ रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • अयप्पा टेक्स
 • Azcad फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एज़िलियन हेल्थकेयर
 • एज़ाइन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Azion Life
 • Azkka फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अजफर उपचार
 • एज़्टेक लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • अज़ूराइट बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एज़वेस्टोन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अज़ुर्रा फार्माकोन्यूट्रिशन प्रा। लिमिटेड

 • ACA Allergy Care Ayurveda
 • Add Veda Lifecare Pvt Ltd
 • Admark Herbals Limited
 • Ajanta Pharma Ltd
 • ए मेनारिनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • Axiom Ayurveda
 • Digital Vision
 • एनट्रस्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • EXIZEN LIFESCIENCES LLP
 • Gour Agro Products Pvt Ltd
 • Healthica Pharmaceuticals
 • I Sens Inc
 • केलॉग्स
 • Lords Homoeopathic Laboratory Pvt Ltd
 • Lupin Ltd
 • MAYUR HARBOUR
 • मर्क लिमिटेड
 • Microgene Diagnostic Systems (P) Ltd
 • नियोरांगिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Nestle India Ltd
 • Novo Nordisk India Pvt Ltd
 • रेनोवा न्यूट्रिशन
 • R M Retail India
 • Saify Health Care and Medi Devices India Pvt Ltd
 • SAPHAL PHARMA
 • Sepik Life Sciences
 • स्पांसा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लिमिटेड
 • Sri Jain Ayurvedic Pharmacy
 • Swakam Biotech Private Limited
 • Teachers Grace
 • V Care pharma
 • व्हीजल होमियो फार्मा
 • Wrig Nanosystems Pvt Ltd

B

 • बेकन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • बैचस फार्मा
 • बैक्टोलैक फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • बद्रीवास बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • बदरिया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • बागमी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड
 • बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड
 • Baidyanath Ayurvedic Bhavan LTD
 • बजाज
 • Bajaj Consumer Care Ltd
 • Bajaj crop limited
 • Bajaj Formulations
 • बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड
 • बजाज फार्मास्युटिकल
 • Bajaj sevasram ltd
 • बख्शी एरोसोल
 • बैकसन्स होम्योपैथी
 • बकसन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • BALAJEE MEDICINE HOUSE
 • बालाजी बायोटेक
 • बलारका हेल्थकेयर
 • बैलिंट फार्मास्यूटिकल्स
 • Baljiwan Medicine Pvt Ltd
 • बाल फार्मा लिमिटेड
 • बाल्सन फार्मास्युटिकल
 • बाल्टिक फार्मास्यूटिकल्स
 • BAMPS स्वास्थ्य देखभाल
 • बंगा इंडस्ट्रीज
 • बैंगलोर एंटीबायोटिक्स एंड बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • BANGKOK LIFE SCIENCE
 • बैन लैब्स
 • बैंसन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बैंटम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बनुरीत लैब्स प्रा। लिमिटेड
 • जौ मसूर विटामिन प्राइवेट लिमिटेड
 • बार्लिस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बड़ौदा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बैरोफर्न फॉर्मूलेशन
 • बैरोक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बैरीटन फार्मा
 • बेसिक आयुर्वेद
 • तुलसी फार्मा
 • बॉश एंड लोम्ब इंक
 • बॉश एंड लोम्ब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बैक्सिल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बैक्सियम हेल्थकेयर
 • बैक्सटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बैक्सटन फार्माशिया
 • बायर्ड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बेबेरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बेयर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायर जायडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बायू हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बी ब्रौन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बीबी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • B C Hasaram & Sons
 • बी डी बायोटेक्निक्स
 • बीडीएच इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 • बीडीएम हेल्थकेयर
 • बी डी फार्मास्युटिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बीडीआर फार्मास्युटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट
 • बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बीडीएस एंटरप्राइजेज
 • बीट्स फार्मास्यूटिकल्स
 • बेबीमिल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 • बेकसेम ड्रग इंटरनेशनल प्रा। लिमिटेड
 • बेक्टन डिकिंसन इंडिया प्रा। लिमिटेड
 • बीके फार्मास्यूटिकल्स
 • बीटा सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बीटेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बीटल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Befam फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Beiersdorf AG
 • बीयर्सडॉर्फ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बीजिंग च्वाइस
 • बेकिम लाइफसाइंसेज एलएलपी
 • बेल्फिन लाइफसाइंसेज
 • Bella Premier Happy HygieneCare Pvt Ltd
 • Bellatrix Pharmaceuticals
 • बेलाविटा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बेलिसा फार्मास्यूटिकल्स
 • बेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बेलूरबेयर बायोटेक लिमिटेड
 • बेनेचुरल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बेनक्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बेनक्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बेंडिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बेनेडिक फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • बंगाल लाइफसाइंसेज
 • बेनिक फार्मास्यूटिकल्स
 • बेनिसन बायोमेड
 • बेनिटो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बेनमेड फार्मास्यूटिकल्स
 • बेनेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
 • बेन फार्मास्यूटिकल्स
 • बेंथोस बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Bentley & Remington Pvt. Ltd.
 • बेंज फार्मा
 • बरब्रिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बर्निस फार्मास्यूटिकल्स
 • बेरी एंड हर्ब्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बेसिंस हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बेस्ट बायोटेक
 • बेस्टेड लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बेस्टल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बेस्टोकेम फॉर्म्युलेशन इंडिया लिमिटेड
 • बीटा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बीटामैक्स उपचार
 • बेटलिफ फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बेउला बायोमेडिक्स लिमिटेड
 • बेउरर प्राइवेट लिमिटेड
 • बेविट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • बेवेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बेयट लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
 • बी जी बायोटेक
 • भंडारी लैब्स
 • भारत एंटीबायोटिक्स इंक
 • भारत आयुर्वेदिक
 • भारत बायोटेक
 • भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड
 • भारत सीरम एंड वैक्सीन्स लिमिटेड
 • Bharavi Pharamceuticals
 • भारती लाइफ साइंसेज
 • भवानी फार्मास्युटिकल्स
 • भविष्य फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • भावसार फार्मा
 • बीएचसी लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • भूमि फार्मास्यूटिकल्स
 • Bhupati Healthcare pvt. ltd.
 • बीआईसी सेलो इंडिया लिमिटेड
 • बीकॉन हेल्थकेयर
 • बिग ड्रीम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बिग लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बिलकेयर लिमिटेड
 • बिल क्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बिल बायोटेक प्रा। लिमिटेड
 • बिंदलीश बायोटेक लिमिटेड
 • बिंदुमाधव फार्मा प्रा। लिमिटेड
 • बिनी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Bioalcon फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोएल्टस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोस मेडिको प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोआस फार्मा
 • बायोएश्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Bio Avenues
 • BIO BIOSYS PHARMA
 • बायोब्रिक फार्मा
 • बायोकेयर उपचार
 • बायोकेयर रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोसेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोसेयूटिक्स इंक
 • बायोकेमिक्स हेल्थ केयर प्रा। लिमिटेड
 • बायोकेम फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज
 • Biocia Healthcare
 • बायोसिन जेनेटिक्स और फार्मा
 • बायोसिन हेल्थकेयर
 • बायोक्लोन हेल्थकेयर
 • बायोकॉन इंडिया लिमिटेड
 • बायोकॉर्डिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोकोर फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोकॉर्प लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोक्रेस्ट हेल्थकेयर
 • बायोक्रॉस केम एलएलपी
 • Biocube Pharma
 • बायो क्यूब फार्मा
 • बायोक्यूरा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोक्यूट लाइफ केयर
 • बायोडील फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Bioderma Laboratories
 • बायोडर्मा समाधान
 • बायोडिस्कवरी लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
 • बायो ड्रग्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोडाइन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोएम्बेड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोएथिक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोएथिक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Bio Excellence Gynae Care
 • बायोफिल्ड फार्मा
 • बायोफोर्ड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोफ्यूजन फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोजेम हेल्थकेयर
 • बायोजेनेटिक फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोजेनिक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोजेन आइडेक बायोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोजेनियस लैब
 • बायोजेन्सिस बायोटेक्निक
 • बायोगोल्ड फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोगार्ड ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 • बायोगिन फार्मास्यूटिकल्स
 • जैव मानव संसाधन
 • बायो जॉन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोकाइंड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोकिंडल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोलाइफ हेल्थकेयर
 • Biolilly
 • बायोलिली
 • जैविक ई लिमिटेड
 • बायोलॉजिक्स इंक.
 • बायोमन फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोमार्क्स ड्रग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमैट्रिक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमैट्रिक्स रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा। लिमिटेड
 • बायोमैक्स बायोटेक्निक प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमैक्स लेबोरेटरीज
 • बायोमैक्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड
 • बायोमेडिका इंटरनेशनल
 • बायो मेडिका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमेडिका लाइफ साइंस
 • बायो मेडिकक्स रीडिफाइन हेल्थ केयर
 • बायोमेड फार्मास्यूटिकल्स
 • बायो-मेड प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमेट्रिक्स फार्मा
 • बायोमाइक्रोन फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोमिक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Biomiicron फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोमिर्रा बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोमॉर्फ लाइफसाइंसेज
 • बायोकेयर फार्मा
 • Bionet India Pvt. Ltd
 • बायोनेटिक्स मार्केटिंग
 • बायोनेक्सा ऑर्गेनिक
 • बायोनेक्स्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोनिक उपचार
 • बायोनोवा लाइफसाइंसेज
 • बायोनोविक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोन फार्मा
 • बायोन थेराप्यूटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोन्यूक्लियस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायो ऑप्टिमम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायो ऑक्सी फार्मा
 • बायोफर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोफार्मासीआ प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोफार्मा लेबोरेटरीज
 • बायोप्लाज्मा इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोप्लाज्मिड हेल्थकेयर Health
 • बायोपोलिस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोक्वेस्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोक्विक फार्मा
 • बायोरेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोरिदम्स स्वास्थ्य देखभाल
 • BIOROME MEDICARE
 • बायोसेफ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोसैंस लाइफकेयर
 • बायो सर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोसाइंसेज फार्माकोन
 • जैव विज्ञान फार्माकोन
 • बायोसर्च ऑर्गेनिक्स
 • बायोसेना लाइफसाइंस
 • बायोशाइन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोसिल्क
 • बायोसिरी लाइफसाइंसेज
 • Bioslab
 • बायोस लैब
 • बायोस्मिथ लेबोरेटरीज
 • बायोस्पेस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोस्पार्क फार्मास्यूटिकल्स एंड लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोस हेल्थकेयर
 • बायोस्टेल
 • Biostem pharma Pvt Ltd
 • बायोस्ट्रास हेल्थ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोस्ट्रेक फार्मास्यूटिकल्स
 • बायो-स्विस फार्मा
 • बायो स्विज़ फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोसिंक फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • बायोसिस मेडिसाइंसेज
 • बायोटैब्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोटैनिक लाइफसाइंसेज
 • बायोटाविया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोटेक लिमिटेड
 • बायोटेक्सस फार्मा
 • बायोटिक हेल्थकेयर
 • बायोटिक्स लैब
 • biotique advance ayurveda
 • बायोट्रांस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोट्रेंडज़ दवाएं
 • बायोट्रेक्स न्यूट्रास्यूटिकल्स
 • बायो वैक्सीन्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
 • बायोवैलेंस स्किन केयर
 • Biovatic Lifescience Pvt Ltd
 • Bio Veda Action Research Company
 • बायोवेड लाइफ साइंसेज
 • बायोवेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोवेनिस क्रिटिक्योर
 • Biovia Lifesciences
 • बायोविस्टा लाइफसाइंसेज
 • जैव विटामिन
 • बायोविटामिन्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोविज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोवज़न फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बायो वारियर्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोवेल लाइफ साइंसेज
 • बायो-वेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Biowest Pharmaceuticals Private Limited
 • बायोविल फॉर्मूलेशन
 • बायोविन हेल्थकेयर
 • बायोवर्ल्ड फार्मा
 • बायोक्सिस हेल्थकेयर इंडिया
 • बायोक्स्ट्रीम फार्मा
 • बायो एक्स ट्रेम फार्मा
 • बायोज़ेक हेल्थकेयर
 • बायोजेनेसिस हेल्थकेयर
 • बायो-जेनेसिस हेल्थकेयर
 • बायोजेन हेल्थ प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोजेन फार्मास्यूटिकल्स
 • बायोज़िनिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बायोज़ोक इंक
 • बिपी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बिपिन ड्रग हाउस
 • बिरोटिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • बिसानी भेषज
 • बिशहरी केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 • बाइसन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Biswas Good Health Co
 • B JAMES BROWN LIFE SCIENCES
 • बीजे हेल्थकेयर
 • ब्लेयर रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ज़बरदस्त दवाएं
 • ब्लेज़ फार्मा
 • ज्वाला उपचार
 • ब्लिस जीवीएस फार्मा लिमिटेड
 • ब्लिसन मेडिका प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्लिसन मेडिप्लस प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्लॉसम बायोलॉजिकल
 • बी एल फार्मा लिमिटेड
 • ब्लूबेल फार्मा
 • ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • ब्लू आई फार्मास्यूटिकल्स
 • ब्लूमिया थेरेप्यूटिक्स
 • Bluemed Pharma Pvt Ltd
 • ब्लू प्लैनेट लेबोरेटरीज प्रा। लिमिटेड
 • ब्लू स्टार लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्लूवाटर रिसर्च
 • ब्लू वाटर रिसर्च
 • Blupin Technologies Pvt. Ltd
 • बी एम मेडिको प्राइवेट लिमिटेड
 • बीएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • बीएमडब्ल्यू फार्माको इंडिया प्रा। लिमिटेड
 • बीएनके हेल्थ केयर
 • बॉडीकेयर फार्मास्यूटिकल्स
 • बोएह्रिंगर इंगेलहाइम
 • बोफिन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • बोग्स इंडिया (पी) लिमिटेड
 • बॉम्बे होमियो लैबोरेटरी
 • Bombay Shaving Company
 • बॉम्बे टैबलेट एमएफजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • बॉन्डेन फार्मा
 • बॉन-ह्यूर फार्मास्यूटिकल्स
 • बोनितास लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • बोनी पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
 • बोनी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बोनसाई फार्मा
 • बोनम मेडले प्राइवेट लिमिटेड
 • बून एंड बैशन फॉर्म्युलेशन
 • बून्द
 • बूट्स लाइफसाइंसेज लिमिटेड
 • बोरिस फार्मास्यूटिकल्स
 • बोरोलीन
 • बाउंटीफुल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • बोयाका हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • बॉयगेर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • बीपीडी बायोटेक
 • गरीबी रेखा से नीचे
 • बीप्लस एनजी फार्मास्यूटिकल्स
 • बीपीआरएल प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रह्मपुत्र रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • मस्तिष्क और स्वास्थ्य फार्मास्यूटिकल्स
 • ब्रेनवेव हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रांस बायोटेक
 • ब्रैंको फार्मास्यूटिकल्स
 • ब्रेव हार्ट हेल्थकेयर
 • BRAWN COSMETICS AND HERBALS PVT. LTD.
 • ब्रॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • बीआरडी मेडीलैब्स
 • ब्रीज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिसेंट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिगेड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिहंस नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
 • ब्रिलियंट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिंटन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रियो ब्लिस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिस्कॉन लेबोरेटरीज
 • ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 • ब्रिटिश जीवविज्ञान
 • ब्रिटन लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रिज़ियो
 • ब्रॉडबिल दवाएं और कॉस्मेटिक्स
 • ब्रोकेम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रुक पार्कर
 • ब्रूक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • ब्रोस्टिन सीज़ बायोकेयर
 • ब्राउन एंड बर्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ब्रुकशेल ड्रग एंड पाहरमास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्रुसेल्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ब्राइडो हेल्थकेयर
 • ब्रायोजन फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • ब्रज़ी मेडिसाइंस
 • बीएसए फार्मा इंक
 • बीएसएन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • बसपा फार्मास्यूटिकल्स
 • बी-टेक्स निर्माण कंपनी
 • बी-टेक्स ऑइंटमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
 • बुबचेन वर्क इवाल्ड हर्मीस
 • बुलफोर्ड
 • बर्जियन हेल्थकेयर
 • बर्गन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • बर्नेट फार्मास्यूटिकल्स पी लिमिटेड
 • बटन बायोसाइंस
 • BUY HAPPY MARKETING LLP
 • बायबी हेल्थकेयर
 • बायोमैक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड

C

 • कैबलिन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कैशेट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कैडबरी इंडिया लिमिटेड
 • कैड्स लाइफ साइंसेज
 • कैडिक्स हेल्थकेयर
 • कैडेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कैडेक्स लेबोरेटरीज
 • कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (ज़ाइडस)
 • कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • केडिला
 • Cadiz Pharmaceutical Pvt Ltd
 • कैडमस क्लिनिकल लेबोरेटरीज
 • कैडोमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कैड फार्मा इंक
 • कैडवेल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • काल्डर्न फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • कैलिबर फार्मास्यूटिकल्स
 • कैलिबर फार्मास्युटिकल
 • कैलिजेन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कैलिक्स हेल्थ केयर
 • कैलरेन केयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • कैलेक्स मेडिकेयर
 • कैम्बिस्ट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • कैमिलस हेल्थकेयर
 • कैमकन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कैमलिन फार्मा
 • कैमरूट फार्मा
 • कैनब्रो हेल्थकेयर
 • Candid Pharma Pvt Ltd
 • कैंडोर बायोटेक लिमिटेड
 • CANDOUR PHARMACEUTICALS
 • कैंड्रिन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कैनिपला केयर
 • कैनिक्सा लाइफ साइंसेज प्रा
 • कैनन बायोटेक
 • कैनोपी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कैनरिस फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • कैनसस लाइफ केयर
 • कैंट्री मेडिको प्राइवेट लिमिटेड
 • कैनवार्ज़िस केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कैनवार्ज़िस हेल्थकेयर लिमिटेड
 • CANZY LIFE SCIENCES
 • Canzy Lifesciences Pvt Ltd
 • कैपिटल फार्मा
 • कैपलेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • कैपेलाइन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Capriana Life Science Inc
 • मकर बायोटेक
 • कैपरी फार्मास्यूटिकल्स
 • Caps Pharma Pvt Ltd
 • कैप्टन बायोटेक
 • कार्डियन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • कार्डिया लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Cardic Care
 • कार्डियोकेयर
 • कार्डिक्स लाइफ केयर
 • केयर बेंज़ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • केयर बायोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • केयर फॉर्म्युलेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • केयर फॉर्मूलेशन
 • केयरमेड फार्मा
 • कैरन ग्लिसरीन
 • कैरेनिक्स बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • केयरनाउ मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • केयर ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 • केयर फार्मास्यूटिकल्स
 • केयर फार्मा इंडिया लिमिटेड
 • केयर प्राइड फार्मा
 • केयर्फ़िल्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • केयर अस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • केर विजन
 • carewell ayurveda
 • केरेक्सिया हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड
 • carezone healthcare
 • कैरिज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कैरिस लैब्स एलएलपी
 • कारमेंटा
 • कारमेंटिस हेल्थ केयर
 • कारमिनोल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • कैरल उपचार
 • कैरल फार्मास्यूटिकल्स
 • कैरोन फार्मास्यूटिकल्स
 • कार्सन बायोटेक
 • कार्टेल लेबोरेटरीज
 • कैरीओटा लाइफ साइंसेज़ इंडिया प्रा. लिमिटेड
 • कैरियोटा लाइफ साइंसेज इंडिया प्रा। लिमिटेड
 • कैस्केड इंडिया फार्मास्यूटिकल्स
 • कास्का रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • कैस्पियन फार्मास्यूटिकल्स
 • कैसल रिसर्च लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Cataliq Laboratories Pvt Ltd
 • Catholicon Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • कॉज़ एंड क्योर प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉजवे फार्मा
 • कैवेंटस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Caviar Dermacare
 • केविन करे प्राइवेट लिमिटेड
 • सीई-बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • सीई-केम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सेडना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • सी बी लेबोरेटरीज
 • सीक्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Celagenex Research (india) Pvt Ltd
 • सेलेकॉन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • सेलेरा हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
 • सेलेरा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • सेल बायोटिक
 • सेल क्रॉस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सेलजेन बायोफार्मा
 • सेलिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सेल साल्व फार्मास्यूटिकल्स
 • सेलोन लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • सेलोसिया फामाक्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • सेल्सियस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सेनेसिस केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • सेनोज़ोइक रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
 • सेंटौर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सेंटरकॉन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • सेंचुरियन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • सेंचुरी लाइफ साइंस
 • सेफेलिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सेफलॉन हेल्थकेयर
 • सेरेस फार्मास्युटिकल
 • सेरिन फार्मा
 • सेर्सपिन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Cestlavie फ़ार्मा
 • सेयूटिका और केमी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सीज़ेन उपचार
 • सी एफ एल फार्मा लिमिटेड
 • सीएफपीएल हेल्थकेयर
 • सीजीएन लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • चंद्र भगत फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • चंद्रा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • चरक फार्मा प्रा. लिमिटेड
 • चरण लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • CHARISMA PHARMACEUTICALS
 • चरित्र फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • चतुर्भुज फार्मास्युटिकल कंपनी
 • Chavera Healthcare
 • सीएचडी लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • केम बायोटेक हेल्थकेयर
 • केमेच लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • केमिडा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • चेमिन्नोवा लाइफ साइंसेज
 • केम + मेड फार्मास्यूटिकल्स
 • कीमो जैविक
 • कीमो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कीमो इंडिया
 • केमोनिक्स इंडिया लिमिटेड
 • कीमो उपचार
 • केम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • चेरीमेड फार्मास्यूटिकल्स
 • चेरिल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • चेतना फार्मास्यूटिकल्स
 • शेवरॉन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Chicco Baby Products
 • चिकी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • चिमक हेल्थ केयर
 • Chiron Behring Vaccines Pvt Ltd
 • Chiron Panacea Vaccines Pvt Ltd
 • चिरोन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • चिरोस फार्मा
 • CHOLAYIL PRIVATE LIMITED
 • चोलायिल प्रा. लि.
 • कोर्डियस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
 • कोरॉइड लेबोरेटरीज
 • सीएचएस फॉर्मूलेशन
 • सियागा प्राइवेट लिमिटेड
 • सियाल्टो ड्रग्स
 • सियान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सीबा गीगी ड्रग्स प्रा। लिमिटेड
 • सीआईओ रेमेडी
 • सिमेरा त्वचा देखभाल
 • सिनेरिया बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • सिप्ला हेल्थ लिमिटेड
 • सिप्ला लिमिटेड
 • सीआईपीएल इंडिया
 • सर्डी इंडिया लिमिटेड
 • सिरों ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सिस्टा मेडिकॉर्प
 • सिटीजन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • सिटो रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • साइट्रिक लैब्स
 • सीकेएन-बायो रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लैबर्ट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेंकेयर लाइफसाइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लैंथिस लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लैरट लाइफ साइंसेज एलएलपी
 • क्लेरिएंट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेरिएंज़ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेरिबेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेरिसेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड
 • क्लेरिसे फार्मास्युटिकस
 • क्लारो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लेमेंटिया फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्लिनज़र्व
 • क्लिपविन फार्मास्यूटिकल्स
 • क्लाउड वेलनेस प्रा. लिमिटेड
 • तिपतिया घास स्वास्थ्य देखभाल फार्मा
 • क्लॉक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • सीएल रेड्डी हेल्थ केयर
 • क्लाइड बायोटेक पी लिमिटेड
 • क्लाइड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • सीएमजी फार्मास्यूटिकल्स
 • सी एम आर लाइफ साइंसेज
 • सीएमआर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • सिनिडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • सीएनएसक्योर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • सीएनएसक्यूअर इंडिया प्रा। लिमिटेड
 • सीएनएक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • COAMIC LIFE SCIENCES
 • तटीय बायोमेडिक्स
 • तटीय स्वास्थ्य सेवा
 • कोका कोला
 • कोको कोला
 • कोडल मेडिकेम
 • कोजेनट्रिक्स फार्मा
 • कॉग्निटियो केयर
 • कॉग्निटिव लाइफ साइंसेज लिमिटेड
 • कॉग्निज़ोन फार्मास्यूटिकल्स
 • कोहरम फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • कोलार्ड हेल्थकेयर
 • कोल्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कोलगेट-पामोलिव कंपनी
 • कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड
 • कोलजेन फार्मा
 • कॉलिन्ज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • कोलोगिह हेल्थकेयर
 • कोलोप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • कलर्स लाइफ साइंसेज
 • कोलंबिन हेल्थकेयर
 • कोलंबस बायोटेक
 • कॉमेड केमिकल्स लिमिटेड
 • कॉमेक्स फार्मा
 • राष्ट्रमंडल फार्मास्यूटिकल्स
 • कॉन्सेप्ट बायोसाइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉन्सेप्टिव फार्मेशिया प्राइवेट लिमिटेड Pvt
 • कॉन्सेप्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • कॉन्सर्टिना फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कोंच हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड
 • कॉनकॉर्ड ड्रग्स लिमिटेड
 • कॉनकॉर्ड मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉन्सुर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कोंडोर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉनिएक लाइफसाइंसेज
 • कोनोट हेल्थकेयर
 • सहमति फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कंसर्न फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉनसेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉन्स्टैफेक्टिव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉन्टिडर्मा
 • Control Print Ltd.
 • कॉन्वेटेक इंक
 • Conventia Life Science Pvt Ltd
 • कनवर्ज बायोटेक
 • कोनवेक्स लेटेक्स पी लिमिटेड
 • कॉन्विना रिसर्च लेबोरेटरी
 • काफिले के उपाय
 • कूपर फार्मा लिमिटेड
 • कॉपमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कोरल लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • कोरल फार्मास्यूटिकल्स पी लिमिटेड
 • कोराज़ोन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉर्कस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉर्डियल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Corellel Pharmaceuticals
 • कोरम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कोर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • कॉर्नेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • महासंयोजिका
 • कोर्टेक्स मेडिकल इंक
 • कोर्टेक्स मेडिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉर्टिना लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • कॉर्विन फार्मास्यूटिकल्स
 • कॉस्को स्वास्थ्य देखभाल
 • कोस्डर्मा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • COS HEALTH LLP
 • कॉस्मेशिया
 • कॉस्मास फार्माक्ल्स लिमिटेड
 • कॉसमस रिसर्च लैब लिमिटेड
 • कॉस्मेडर्मा रेमेडीज़
 • कॉस्मे हेल्थकेयर
 • ब्रह्मांडीय जीवन विज्ञान
 • कॉस्मोपैक प्राइवेट लिमिटेड
 • Cospex फार्मास्यूटिकल्स
 • कोसेट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कोस्टा रिच फार्मास्यूटिकल्स
 • Cosway Bioscience
 • कोवैक्स्ल फार्मा
 • कोवेंटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Covet Biotech
 • Covet Biotech Pvt Ltd
 • कॉक्सस्वैन हेल्थकेयर
 • सीपीएल बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रैडल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रसुला फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रैटस लाइफ केयर
 • क्रेजा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रेयेशन्स ओवरसीज
 • क्रिएटिव रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रेडेंस हेल्थकेयर
 • क्रेपिस फार्मा
 • क्रिसेंट फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रिसेंट थेरेप्यूटिक्स लिमिटेड
 • क्रेशा लाइफसाइंसेज
 • क्रेस्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रू मेड हेल्थकेयर
 • क्रिमसन लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रिनोवा हेल्थकेयर
 • क्रिटिकेयर लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Crius Lifescience Pvt. Ltd
 • सीआरएमएस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रॉफर्ड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रॉमसन फार्मा
 • क्रॉनिकल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रोनस बायोटेक लिमिटेड
 • क्रॉस बेरी फार्मा
 • क्रॉसफोर्ड हेल्थकेयर
 • croxley overseas
 • क्रुएंटस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • Crystal Care
 • क्रिस्टल केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • क्रायोजर फॉर्म्युलेशन
 • क्रायज़र फार्मा
 • क्यूबर लाइफसाइंसेज
 • क्यूबिक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्यूबिट हेल्थकेयर
 • क्यूबीवेल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Cu Card Gyno Care
 • सीयू कार्ड स्किनकेयर डिव
 • क्यू लैब्स
 • सीयू गार्ड हेल्थकेयर
 • क्युरा आयुर्वेदिक एंड यूनानी लिमिटेड
 • क्यूराडोर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • क्यूराजेन जैविक फार्मास्यूटिकल्स
 • क्यूरा फार्मास्यूटिकल्स
 • कुरेसिया मेडिलैब्स
 • क्यूरेटस फार्मास्यूटिकल्स एलएलपी
 • क्यूरेटियो हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • क्यूरैक्सिस हेल्थकेयर
 • क्यूरैक्स फार्मा
 • Cur Curagen
 • क्योर एंड केयर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • क्योरेगा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • क्योरिल फार्मा प्रा। लिमिटेड
 • इलाज केल्विन
 • Cure Kind Healthcare
 • क्योरलाइफ फार्मास्यूटिकल्स
 • क्योरमैक्स फार्मा
 • क्योर एन क्योर फार्मास्युटिकल
 • इलाज त्वरित फार्मास्यूटिकल्स
 • क्योरेटेक स्किनकेयर
 • क्योरटन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • इलाज के उपाय
 • क्योरवेल ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्योरविन हाइलिको फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • क्योरविन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • क्यूरेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • क्यूरेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कुरोस बायोटेक
 • क्यूरिस मैनकाइंड
 • Curo Prime Pharmax Pvt. Ltd.
 • Curosis Healthcare Pvt Ltd
 • Curoveda
 • कस्टोडियन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • कटिजेन इनकॉर्पोरेशन
 • कटिक मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • कटिस बायोलॉजिकल
 • कटिस डर्माकेयर
 • सीयू-वी-कर जेनेटिक मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड,
 • सीयू-वी-कार जेनेटिक्स मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड
 • कुज्को फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • सीवीबी कॉस्मेटिक इंडिया
 • सीवी फार्मा लिमिटेड
 • साइबेले बायो साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • साइडिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Cygnor Healthcare Pvt Ltd
 • सिम्बायोटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • साइनो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • साइपर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • साइप्टस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • सिरिल फार्मास्यूटिकल्स
 • साइरस रेमेडीज़
 • साइटेक फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • साइटोकेयर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • साइटोकेम हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • साइटोक्रोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • साइटोजेन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • साइटोज़ फार्मास्यूटिकल्स

D

 • दासो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डाबर इंडिया लिमिटेड
 • डेडल लाइफसाइंसेज
 • डैफोडिल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डैफोहिल्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डैगन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डाहलिया फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • डेयरी क्लासिक आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड
 • दाइवा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • दक्षिणामूर्ति फार्मा प्रा। लिमिटेड
 • दक्ष फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डेल्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • डलास फार्मास्यूटिकल्स एंड फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • डालमिया हेल्थकेयर
 • दामरीन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डेनियल पाश्चर
 • Danish Healthcare Pvt Ltd
 • डैन लेबोरेटरीज
 • Danlion Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • डैनॉन
 • डैनो वैक्सीन्स एंड बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • DARIS BIOCARE
 • DARMA MEDICURE
 • डार्विन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • डार्विन हेल्थकेयर
 • दासिल लाइफ साइंसेज
 • डस्किन लैब्स
 • दतला लेबोरेटरीज
 • दत्त मेडिप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डेविडसन फार्मास्यूटिकल्स
 • डेविस मॉर्गन लैब्स
 • दवा दोस्त प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉसन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Daxia Healthcare
 • डैक्सिन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • दया मेड लाइफ साइंसेज
 • डेलोन हेल्थकेयर
 • डेसंस फार्मा
 • Dazroz Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • चकाचौंध मेडिकेयर
 • डैज़ल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड Pvt
 • डीसीआई फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डी सी एम लेबोरेटरीज
 • डी डी एन `यूट्रिशन इंडिया
 • डी डी फार्मास्यूटिकल्स
 • Dd Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • डीडीपीएल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 • डीया-डेला लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Deca Healthacare
 • डेक्कन हेल्थकेयर
 • निर्णायक फार्मा
 • डी ग्रेडिबस लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • DEEKAY LIFE SCIENCE
 • दीपर फार्मास्युटिकल प्रा. लिमिटेड
 • डी फार्मा लिमिटेड
 • डीप फार्मास्युटिकल
 • दीवेन्स फार्मा
 • डेफी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डेफिनर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डीफाई फार्मा
 • डेक्नर हेल्थ केयर
 • Delcure जीवन विज्ञान
 • डिलाईट बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डेलविच हेल्थकेयर एलएलपी
 • डेलन लाइफसाइंस एलएलपी
 • डेल्फी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डेल्टामेड उपचार
 • डेल्टास
 • डेल्विन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • डेल्विस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डेमैक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Demorbus India Pvt Ltd
 • डेमोसॉफ्ट हेल्थ केयर
 • डेम्योर लाइफसाइंस
 • डेंचमेड फार्मा
 • डेनिस केम लैब लिमिटेड
 • Denizen Pharmaceuticals India (P) LtdP
 • डेन्क इंदर एलएलपी
 • डेनमार्क उपचार
 • डेंसा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • भारत के दंत उत्पादन
 • डेंजाई इनोवेशन एंड थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डियो ग्रैटियास पैरेंट्रल
 • देवलियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • डीओन हेल्थकेयर
 • डीईओ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • देवरी हेल्थकेयर
 • डीपीएल प्रयोगशालाएं
 • डिप्सन्स हेल्थकेयर
 • डिप्सन्स फार्मा
 • डर्माबेल
 • डर्मासिया हेल्थकेयर
 • डर्माक्लूज़
 • डर्मा कॉन्सेप्ट्स
 • डर्माग्लेज़ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Derma Glaze Pharma Pvt Ltd
 • डर्माजॉइंट इंडिया
 • डर्माकेयर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • DERMA MEDICURE
 • डर्मा प्राइम
 • डर्मारेक्स हेल्थकेयर इंडिया प्रा। लिमिटेड
 • डर्मासेंस फार्मास्यूटिकल्स
 • Dermatouch
 • डर्माविन फार्मास्यूटिकल्स
 • डर्माविज़ लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Dermazen Pharmaceutical
 • डर्माज़ेस्ट
 • डर्माज़ोन
 • डर्मक्योर एस फार्मा
 • डर्मिया कॉन्टिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डर्मो केयर लेबोरेटरीज
 • डर्मोग्रेस
 • डर्मोनोवा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डरमोंट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डेसमार्क फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • डेसन्स थेरेप्यूटिक्स
 • डेस्टिन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • देसन फार्मास्यूटिकल्स
 • Deurali Janta Pharmaceuticals
 • देवक फॉर्म्युलेशन
 • देव भूमि फार्मास्यूटिकल्स
 • देवी फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • डिवाइन पावर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • देवॉयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • डिवोशन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Dev Pharmacy Pvt Ltd
 • देवयम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डेवेलस फार्मास्यूटिकल्स
 • ड्यूकेयर कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड।
 • ड्यू ड्रॉप्स लैब
 • ड्यूमेडिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डेक्सॉन बायोटेक (पी) लिमिटेड
 • डेक्सटर प्रयोगशालाएं
 • निपुण मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डेस मेडिकल
 • Dhaligaon Medicals
 • धामस फार्मा
 • धनुरक्षक हेल्थकेयर
 • धन्वंतरि मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 • धन्वंतरी आयुर्वेद
 • धारा फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • Dharmanis International
 • धूतपापेश्वर
 • डायकार्डस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड
 • डायग्लोस्टिक एंटरप्राइजेज
 • डायग्नो क्योर फार्मास्यूटिकल्स
 • डायल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डायमंड
 • डायमंड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डायमंड लाइफ साइंसेज
 • दिघवी हाई-टेक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डिग्मेडी प्राइवेट लिमिटेड
 • डायकोर हेल्थकेयर
 • डिलिजेंस फार्मा
 • डायोन फार्मास्यूटिकल्स
 • Dios Lifesciences Pvt Ltd
 • डिस्कवरी स्वास्थ्य श्रृंखला
 • दिशा सर्जिकल प्रा. लिमिटेड
 • ड्यूज बायोटेक
 • डिवे हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड
 • डाइव्स बायोटेक
 • विविध स्वास्थ्य सेवाएं
 • डायवर्सी इंडिया हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड
 • डिवाइन हेल्थकेयर
 • डिवाइन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डिवाइन सेवियर प्राइवेट लिमिटेड
 • डिवाइनिटी हेल्थकेयर
 • डिविसा हर्बल केयर प्रा। लिमिटेड
 • दीया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डिज़ान लाइफसाइंसेस
 • डीजे बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • डीजे लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डीकेसी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • डीकेटी इंडिया लिमिटेड
 • डी.एम. केयर बायोटेक (पी) लिमिटेड
 • डीएम फार्मा
 • डीएम फार्मा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 • डीएनए लैब्स
 • डीएन थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डोचील फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉक्टरेट
 • डॉक्टर बिस्वास मेडिकेयर कंपनी
 • डॉक्टर डोज
 • डॉक्टर ड्यूक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉक्टर फार्मा
 • डॉक्टर्स चॉइस हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉक्टर्स लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड
 • डॉक्ट्रिस लाइफसाइंसेज
 • डॉकवेंचर्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉकविन हेल्थकेयर
 • डोडेल फार्मास्यूटिकल्स
 • कर्ता जीवन विज्ञान
 • डोजहेल्थ सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉलर
 • डॉलर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉल्फिन लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • डॉल्फ़िन हेल्थकेयर
 • डॉल्विस बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डोमगक फार्मा
 • डोमगक स्मिथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डोमेन हेल्थकेयर
 • डोमेनियन लैब लिमिटेड
 • डोनेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डोरिस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • डोस्केमेन फार्मास्यूटिकल्स
 • खुराक16 मेडिकेयर
 • डॉट फार्मा
 • डगलस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉवेल फार्मास्युटिकल
 • द्रकट फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ एलेक्जेंडर लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ अलसन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ अरविंद लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ अवितोष मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डीआर बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ क्योर फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ. दवाखाना फार्मा एलएलपी
 • डॉ. डे फार्मा
 • डॉ डी एएस लैब्स
 • डॉ डर्मा एक्सपर्ट स्किन केयर एंड क्योर
 • डॉ. डीएम मेडिकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ. डी फार्मा
 • डॉ एडविन लैब
 • डॉ. गौड़ा एस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ ग्रोवर आई हॉस्पिटल
 • ड्रिश लाइफसाइंसेज लिमिटेड
 • डॉ. जयकरण एलएलपी
 • डॉ जॉन लैब फार्मा प्रा। लिमिटेड
 • डॉ. जॉन्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डी आर जॉन्स लैब फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ. जेआरके रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ कुमार्स फार्मास्यूटिकल्स
 • डॉ। एलबीआर मेडी केयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ ली एंड मॉरिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ड्रामाशाइन रिसर्च लेबोरेटरी
 • डॉ. मिल्टन्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डॉ. मोरपेन लिमिटेड
 • DR. ODIN
 • डॉ. ऑर्थो आयुर्वेदिक
 • Dr. Palep Medical Research Foundation
 • डॉ पर्ल फार्मास्यूटिकल्स
 • Dr Reckeweg & Co
 • डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • डॉ.रेवमैक्स हेल्थकेयर
 • डॉ सभरवाल लैब्स लिमिटेड
 • डी आर स्किनकेयर
 • डॉ स्मितास हर्बल लेबोरेटरीज
 • डीआरएस फार्मा
 • ड्रग फॉर लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • Drugmonk
 • ड्रुकस्ट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • ड्रमास फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ड्रूटो लेबोरेटरीज
 • Dr Vedanta Pharmaceuticals
 • डॉ विलमर श्वाबे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • DRYTECH PROCESSES (I) PVT LTD
 • डीएसजी फार्मास्यूटिकल्स
 • डीएस हेल्थ केयर
 • डी.एस. लैब
 • डीएस फार्मा
 • डीएसवी हेल्थकेयर
 • डी एंड टी क्योर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
 • डकबिल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • DUCO LIFE SCIENCES
 • डुकेन फार्मास्यूटिकल्स
 • ड्यूक्स लैब
 • डनमेड फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड
 • दूनैमिक ड्रग
 • डुपेन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ड्यूरसेल (चीन) लिमिटेड
 • ड्यूरेंट बायोलॉजिकल लिमिटेड
 • ड्यूरामेड लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • durex
 • दुर्गा फार्मा
 • दुर्ग मेडिकेयर
 • दुर्फा लाइफसाइंसेज
 • डच उपचार
 • ड्यूटेक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डीवीएम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • डीडब्ल्यूडी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • द्विबशी
 • द्विभाषी हर्बल एवं आयुर्वेद उत्पाद
 • डाइसीन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • डाई-मच फार्मा
 • डायनामार्क लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • डायनाम्ड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डायनामिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • डायनामिक टेक्नो मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • डायोकेम प्रयोगशालाएं
 • डायसन फार्मा

E

 • ईलफार्म लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईमोन ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अर्थमेड फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • एरम फार्मा
 • ईस्ट अफ्रीकन इंडिया रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईस्टकोस्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • पूर्वी दवा
 • ईस्ट इंडिया फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड
 • ईस्ट वेस्ट फार्मा
 • ईसीकेयर
 • एबरहार्ट लाइफ साइंसेज
 • एबिटा हेल्थकेयर
 • इको लेबोरेटरीज
 • एक्लैट सुपीरियर
 • एक्लिप्सर फार्मास्यूटिकल्स
 • इकोकेयर
 • इको मेड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईकॉन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्रोन लाइफ साइंसेज
 • एक्स्टसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्योर फार्मा
 • एडलिया फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एड़ी फार्मास्यूटिकल्स
 • एडलाइन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडलवाइस लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडेल वर्क बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ईडन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एडर्मा फार्मास्यूटिकल्स
 • ई डर्मा फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एडिफिस हेल्थकेयर
 • एडिफिस लेबोरेटरीज
 • एडिफिस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडिनबर्ग फार्मास्यूटिकल्स
 • एडिसन ऑर्गेनिक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • एडमंड हेल्थकेयर
 • एडोक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडॉल्फ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एड्रिक फार्मास्यूटिकल्स
 • एडुफार्मा लैबोरेटरी
 • एडुरा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवर्ड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एडवर्ड यंग लैब्स
 • एडिमैक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • प्रभाव बायोटेक इंक
 • प्रभावकारी जीवन विज्ञान
 • एफिशियस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एफिकस लाइफ साइंसेज एंड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • EGARDA PHARMA
 • एजिस हेल्थकेयर
 • ईजी लाइफकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईजी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एग्जॉन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ईडर फार्मास्यूटिकल्स
 • ईजेन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ईसाई फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ईसेन फार्मास्युटिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • एकांश फार्मा
 • Ekanthika Pharmaceuticals
 • एकर्ड लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एकसार लाइफसाइंस
 • एकटेक फार्मा
 • Elancer फार्मास्यूटिकल्स
 • एलेनोर फार्मास्युटिकल
 • एलन फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एलांटिक बायोटेक
 • एलेशन फार्मा
 • एल्बेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्बेन लाइफ साइंसेज
 • एलब्रिट लाइफ साइंसेज
 • एल्क्लिफ फॉर्म्युलेशन
 • एल्क्लिफ फार्मूलेशंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्क्योर फार्मास्यूटिकल्स
 • एल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • एल्डर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 • एल-डोरैडो बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एलेनोर फार्मास्युटिकल
 • Elegant cosmed pvt. ltd.
 • एलिगेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिमेंट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • तत्व कल्याण
 • एलेरा फार्मा
 • एल्फिन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्गूग स्वास्थ्य श्रृंखला
 • एलिकेम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एली लिली एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिना लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिनोर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एलियो बायोकेयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एलियन हेल्थ केयर लिमिटेड
 • एलिसा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिस फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एलीट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिविया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिक्सिया लाइफ साइंसेज
 • एलिक्सिर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • अमृत स्वास्थ्य सेवा
 • एलिक्सिर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलिक्सिर मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड
 • अमृत फार्मा
 • अमृत फार्माकॉन
 • एलिक्सिर रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्कोस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलांजे लाइफसाइंसेज
 • इलियट बायोटेक
 • इलियट लैब
 • एल्मैक रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्मेक्स ड्रग्स एंड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्नोवा फार्मा
 • एलोरा फार्मा
 • एल्पिडा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एलरिनॉन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एल शद्दाई बायोलॉजिकल्स लिमिटेड
 • एल्स्कर लाइफसाइंस प्रा। लिमिटेड
 • एल्टिस ऑर्गेनिक्स
 • एलुरेड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एल्विन
 • एलिसियम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
 • इमामी
 • इमामी फ्रैंक रॉस लिमिटेड
 • एमार हेल्थकेयर
 • एम्बार्क लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्बायोटिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्बिरॉक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्सी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्को बायोटेक
 • एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • एमड्रिक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एमेनॉक्स हेल्थकेयर
 • एमेराल्ड लैब्स आनलिमिटेड
 • इमर्ज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एमेरिटस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एमर्लियन फार्मा
 • एमजेन हेल्थकेयर
 • एमिल फार्मास्युटिकल्स
 • एमिनेंस रिसर्च एंड लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • एमके इंडिया रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • एमके सेल्स कॉर्पोरेशन
 • एम्म डी इंटरप्राइजेज
 • एम्फैटिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एम्फैसिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • Empiai फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सशक्त जीवन विज्ञान
 • एम्पायरियल लाइफकेयर
 • एमसन मेडिकेम प्राइवेट लिमिटेड
 • ENACTIS HEALTH CARE
 • एनमोर लाइफकेयर।
 • एनकोर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • दोहराना फार्मास्यूटिकल्स इंक।
 • एनसाइक्लो हेल्थकेयर
 • एंडोकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एंडोकेयर इंडिया
 • एंडोलैब्स लिमिटेड
 • धीरज हेल्थकेयर
 • एनिगिक्स हेल्थकेयर
 • Energize फार्मास्यूटिकल्स (पी) लिमिटेड
 • एनिविड लाइफसाइंसेज
 • एनके ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
 • एनोर्मड बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एनोवस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • स्वास्थ्य देखभाल को समृद्ध करें
 • एनरिच लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एनरिको फार्मास्यूटिकल्स
 • Entero Healthcare Solutions Pvt Ltd
 • एंथिओ लैब्स
 • Entice Pharmaceuticals
 • एंटोड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • एनवियन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एनविकॉन फार्मास्यूटिकल्स
 • एंज़ो बायोफार्मा लिमिटेड
 • ईओएन फार्मा
 • ईओएस फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड
 • इफिसियन लाइफसाइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एफ़ोर्बिया फार्मास्यूटिकल्स
 • Epinova Therapeutics Pvt Ltd
 • एपिओन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एपिटोम लाइफ साइंसेज
 • एप्सिलॉन बायोटेक
 • Eqqus फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इक्विला हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एरास इंटरनेशनल
 • एरा लैब्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • युग फार्मास्यूटिकल्स
 • एर्गोस लाइफ साइंसेज
 • एरिच लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • Ericson
 • Ericsun LifeScience
 • एरिडानस हेल्थकेयर
 • एरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सही हेल्थकेयर Health
 • एरिका उपचार
 • एरिक्सन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एरिनोम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एरिनाइल फार्मा
 • Eris Healthcare Pvt. Ltd.
 • एरिस लाइफसाइंसेज लिमिटेड
 • एर्मा लाइफ साइंसेज
 • अर्न्स्ट फार्माशिया
 • एर्जेक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्केयर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • ईएसएच केयर
 • एस्कैग फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्के केमिकल
 • एस्कॉन फार्मा
 • एस्मा फॉर्मूलेशन
 • एस्मैट्रिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्पी एजेंसियां मुंबई
 • एस्पी फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • Esperer bioresearch
 • एस्क्वायर ड्रग हाउस
 • एस्सार फॉर्म्युलेशन
 • एस्सेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आवश्यक जीवन विज्ञान
 • Essential Pharmaceuticals
 • एस्सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्के बी फार्मा
 • एस्वील फार्मा
 • एस्टी लॉडर एनवी
 • एस्टीम फार्मास्यूटिकल्स
 • एस्टर फॉर्मूलेशन
 • एस्टेव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • एस्ट्रोजेन फार्मा
 • एस्ट्रेलस लाइफ साइंसेज प्रा। लिमिटेड
 • Esvee Pharmachem
 • एस्वी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईश्वर थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड Pvt
 • Ethiall Remedies
 • नैतिक औषधियाँ
 • एथिकेयर फार्मा
 • एथिकेयर रेमेडीज
 • एथिकॉन एंडो सर्जरी (जे एंड जे)
 • एथिक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एथिक्स लाइफकेयर
 • एथिलेक्सहेल्थ केयर गुजरात लिमिटेड
 • एथिनेक्स्ट फार्मा
 • एथिक्स हेल्थकेयर
 • एथिक्स इंडस्ट्रीज इंक
 • एथनिक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • Eua Eurasia Naturals
 • यूकेयर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • यूजीनिक्स मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • यूजीनिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • यूमेड हेल्थकेयर
 • यूमीडिया फार्मा
 • Eumedica Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • यूफोरिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • यूफोरिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • यूपोरी फार्मास्यूटिकल्स
 • यूरेका फार्मा
 • यूरो बायोजेनिक्स
 • यूरोकेयर
 • यूरो हेल्थ एंड बायोसर्च प्राइवेट लिमिटेड
 • यूरोमेड लेबोरेटरीज
 • यूरोनोवा फार्मास्यूटिकल्स
 • यूरो ऑर्गेनिक्स
 • यूरोपा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • यूरोपिया बायोटेक
 • ईस्टोमा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • यूथियन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ईवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • इवाग्रेस
 • Evana Pharmaceuticals
 • इवेंजेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इवांस फार्मा
 • इवांटस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • ईवा फार्मास्यूटिकल्स
 • एवरेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इवेरॉन फार्मास्यूटिकल्स
 • एवेस्टियो फार्मास्यूटिकल्स
 • इवैक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • इवाक्सो फार्मा
 • घटनाक्रम फार्मा
 • एवरेडी
 • एवरेन हेल्थकेयर
 • Evershine lifescience pvt. ltd.
 • EVERSHINE LIFESCIENCE PVT LTD
 • एवरशाइन लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एवरविटल
 • Everwell Pharma Pvt Ltd
 • एवरजेन हेल्थकेयर
 • एवियन डर्माकेयर
 • एविंज ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एविटा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • इविजा बायोटेक
 • EVOK LIFE SCIENCES
 • इवोक लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सावन केयर
 • एक्सकेयर लैबोरेट्रीज
 • एक्सेल हेल्थकेयर
 • एक्सेला लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सेल फार्मास्यूटिकल्स
 • एक्सेल वेव्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सलाइफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • एक्सेलटिस
 • एक्सेमेड फार्मास्युटिकल्स
 • Eximed India
 • एक्समेड हेल्थ केयर
 • एक्सोड्रग
 • विदेशी प्रयोगशालाएं प्राइवेट लिमिटेड
 • उत्तम फार्मा
 • आईकेयर किलिच लिमिटेड

F

 • फेयरडील फॉर्म्युलेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 • फेथ फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • फज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • शानदार फार्मा
 • फार्लेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फरमा हब
 • फार्माको बायोटेक
 • FARRERO INDIA PVT LTD
 • फ़ासिन फार्मास्यूटिकल्स
 • Fastcure फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फॉस्टिना हेल्थकेयर
 • फेवो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • फेवो फार्मास्यूटिकल्स
 • फॉनिंक
 • Fawn Incorporation
 • Fc Remedies
 • एफ सी रेमेडीज
 • एफडीसी लिमिटेड
 • फील्थ लाइफ केयर प्रा. लिमिटेड
 • फेडेस मेडिकोज प्राइवेट लिमिटेड
 • फेडली हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फेलिसिटी फार्मास्युटिकल्स
 • फेम केयर फार्मा लिमिटेड
 • फेमग्रेस फॉर्म्युलेशन
 • फेमुरा फार्मा
 • फेंडर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • फेनेस्ट्रा फार्मास्यूटिकल्स
 • फेंटम हेल्थकेयर
 • फेदरा डर्मेटोलॉजी लेबोरेटरीज
 • फेरॉन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फेरेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • फेरिंग फार्मास्यूटिकल्स
 • फर्टिलश्योर फार्मा
 • फेरवेंट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एफएचएम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • फियाले फार्मास्यूटिकल्स
 • फिबोविल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Fibrica Healthcare Pvt Ltd
 • फिडाल्गो लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • फिडेलिटी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • फाइड्स फार्मा
 • फिडस हेल्थकेयर
 • फिगारो लिमिटेड
 • फिलेंट (इंडिया) हेल्थकेयर
 • फ़िलिप लाइफ साइंसेज
 • फ़िलिप्स फ़ार्मा
 • फाइनक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ललित प्रकार की दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स
 • फाइन मॉर्निंग फार्मा
 • फाइनर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • चालाकी फार्मास्यूटिकल्स
 • FINETEC PHARMACEUTICAL PVT LTD
 • FINETEC PHARMACEUTICAL PVT.LTD.
 • फाइनेक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फर्स्ट केयर फार्मा लिमिटेड
 • फिशर बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • फिटवेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Fixderma India Pvt Ltd
 • FIZIKEM LABORATORIES PVT.LTD.
 • फ़िज़ीकेम लाइफ साइंसेज
 • फ्लैगशिप बायोटेक इंटरनेशनल
 • फ्लेमिंगो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • फ़्लैंका लाइफसाइंसेस
 • फ्लेयरिंग फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • वनस्पति और जीव उपचार
 • फ्लोरा बायोटेक
 • फ्लोरेशिया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्लोरा और फार्मा
 • फ्लोरेट मेडिका प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्लोरेंटियस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फ़्लो राइट
 • फ्लुएंस फार्मास्युटिकल
 • फोकाज़ मेडिफार्मा
 • फोकाज़ फार्मा
 • फोकस हेल्थकेयर
 • फोई फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फोन्सर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • फोरजेन हेल्थकेयर लिमिटेड
 • फॉरेन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अग्रणी विपणन प्रा। लिमिटेड
 • Forex Pharmaceutical
 • फोर्गो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फॉर्महेल्थ
 • फॉर्मन मेडिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फॉर्मोसस फार्मास्यूटिकल्स
 • फ़ोरिट लाइफकेयर
 • फ़ोर्सिस हेल्थकेयर
 • फोर्टेल जीवन विज्ञान
 • फॉर्च्यून लैब्स
 • Forwell Pharmaceuticals
 • फोस्टर हेल्थकेयर
 • फाउंटिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • फोरर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • फोरट्रैक्स बायोज़ोन
 • फोविया हेल्थकेयर
 • फॉक्स एंड वुल्फ हेल्थ केयर
 • Fraink Formulations
 • फ़्रैंच ग्लोबल हेल्थ केयर एलएलपी
 • फ्रेंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्रैंकफर्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्रैंकलिन लेबोरेटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्रेंकलिन उपचार
 • फ्रैंक मेडिलिंक
 • फ्रीड फार्मा एलएलपी
 • फ्रेंच केयर फॉर्मूलेशन
 • फ्रेंच फॉर्मूलेशन
 • फ्रेसेनियस कबी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्रेश बायोटेक
 • फ्रेंड्स फार्मा
 • Frimline Pvt Ltd
 • फ्रिस्को हिल फार्माशिया
 • फ्रिस्का न्यूट्रास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्रंटलाइन उपचार
 • FSSAI
 • Fuchan Pharmaceuticals Pvt. Ltd
 • फुगो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • फ़ुजिन कामी फार्मास्युटिको
 • फुलफिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फुलफोर्ड इंडिया लिमिटेड
 • फुललाइफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फंचन हेल्थकेयर
 • फ्यूजन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • फ्यूचर डर्माकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • भविष्य जीवन विज्ञान
 • फ्यूचर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • फिसिक फार्मास्यूटिकल्स
 • फाइटिका हेल्थकेयर उत्पाद
 • फाइटोकेम फॉर्मूलेशन

G

 • G7 बायोफार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • गामा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गादीन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गेनर बायोटेक
 • गेयटी लाइफ
 • गेलार्ड कॉस्मेटिक्स (मम) प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलाकस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलेक्सस फार्मास्यूटिकल्स
 • गैलेक्सी बायोटेक
 • गैलकेयर फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलडर्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलेनिका लिमिटेड
 • गैलेनिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलेनस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • गैल गैलेक्सस फार्मास्यूटिकल्स
 • गलगोटीज फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • गैलबेरी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • गैल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • गैल्वेस्टोन
 • गैमेटे हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • गैमेटे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • GAMETE PHARMA PVT.LTD.
 • गर्ग सर्र्गी फार्मा
 • गैरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गेट्स बाय फार्मा
 • गेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • गेटवे उपचार
 • गैटल हेल्थकेयर लिमिटेड
 • Gat Sport
 • Gaurish Pharmaceuticals
 • गेविंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • गायत्री फॉर्मूलेशन
 • गेज़ेल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जीडी फार्मास्युटिकल
 • जी डी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गेलास्टर थेरेप्यूटिक्स
 • Gedzrlvin फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गेलनोवा लैबोरेटरीज प्रा. लिमिटेड
 • गेलटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • गेलुक फार्मा
 • गेमेड लाइफ सांइस
 • जेमिथ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • जेम फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जेमरेक्स बायोटेक
 • जेन-बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनकेयर थेरेप्यूटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • जिनेएड फार्मास्यूटिकल्स
 • जेनेका लाइफ साइंस
 • जेनेसिया हेल्थकेयर
 • जेनेडा फार्मा
 • जेनेका बायोटेक
 • जेनेरा हिंदुस्तान इंक
 • General
 • जेनेरा लैब्स
 • जनरल मेडिसिन थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जनरल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनरिक्स लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • उदार मेडिवेव्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनसाइंस लाइफकेयर आई प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनेशिया फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनेसिस बायोटेक इंक
 • जेनेसिस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनेटिक फार्मा
 • जेनेटिक फार्मा
 • जिनेवा बायोकेयर
 • जेनेक्स्ट लैब्स
 • जेनजेन हेल्थकेयर
 • जेनफो बायोस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • सामान्य दवाएं
 • जिनीमेड प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनिप फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनिस्टा हेल्थकेयर
 • जेनिक्स लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • जेनिक्स फार्मा लिमिटेड
 • जेनमेडिक
 • जेननेक्स्ट लाइफ साइंसेज
 • जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • जीनोम थेरेप्यूटिक्स कॉर्पोरेशन
 • जेनो फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • जेनोटेक फार्मास्यूटिकल्स
 • जेनोवा लाइफसाइंसेज
 • Genoviq Healthcare Pvt Ltd
 • Genozed फॉर्मूलेशन
 • जेनपैक्स फार्मा
 • जेनस्पेक लाइफसाइंसेज
 • जेनटेक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • जेन्यूइन रेमेडीज
 • जेनवेल हेल्थ सॉल्यूशंस
 • जेनेक्स फार्मा लिमिटेड
 • Genzyme
 • जेफ्री मैनर्स
 • जियोफ्रेश
 • भूगर्भिक प्रयोगशालाएँ
 • जियोनेटल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • जियो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • जर्मन उपचार
 • German Remedies Ltd
 • जर्मेक्स लेबोरेटरीज
 • गेरीसन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गेट्रॉन फार्मास्यूटिकल्स
 • गेटवेल ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
 • गेटवेल फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • जीएचपी फार्म
 • घ्रेलिन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • जीएच विजन केयर लाइफ साइंस
 • गिब्सन
 • गिफर्ट बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • गिलियड विज्ञान
 • Gillete India Limited
 • गिनपैक्स हेल्थकेयर
 • गिन्सबर्ग ड्रग्स फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • जिपला हेल्थकेयर
 • गिरिराज हेल्थकेयर
 • गिटस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • G K burman herbals
 • जीके मेडिकोज
 • ग्लैडकेयर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लैडस्टोन फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लैंड फार्मा लिमिटेड
 • ग्लैंटो फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्लैरिज़ोंटो फार्मा
 • ग्लेशियर वेलनेस इंक
 • ग्लासटन फार्मास्युटिकल
 • ग्लैक्स काइंड हेल्थकेयर
 • GLAXO
 • ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन
 • ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर
 • ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ग्लेज़्टर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लीन बूट्स लाइफ साइंसेज़ प्रा. लिमिटेड
 • Glector Global Enterprises Pvt. Ltd.
 • ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ग्लेनोहिल फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लेनस्मिथ
 • ग्लेनस्टन हेल्थकेयर
 • ग्लेनवॉक्स बायोटेक
 • ग्लेनवेल फार्मा
 • ग्लेनवुड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • GLIDE CHEM PVT LTD
 • ग्लिस्टर फार्मास्युटिकल
 • ग्लिटर लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लिविटा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोबल एक्वा प्रा. लिमिटेड
 • ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोबल जेनरिक अनलिमिटेड
 • ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स
 • ग्लोबल मेडिकेयर फार्मा
 • ग्लोबल मेडिसाइंसेज लिमिटेड
 • ग्लोबेट फार्मा
 • ग्लोबेला फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोबिन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोबस लैब्स
 • ग्लोबस रेमेडीज लिमिटेड
 • ग्लॉम्फी फार्मा
 • ग्लोरीज़ फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोरियर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • शानदार बायोटेक Bio
 • ग्लोरी हीथकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लॉस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोसन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लौंस फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्लोवेल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लोक्योर्स लाइफ साइंसेज
 • ग्लोडर्मा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्लो एंड ग्रो फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्लोरिड बायोटेक
 • ग्लो विजन फार्मास्यूटिकल्स
 • जीएलएस फार्मा लिमिटेड
 • ग्लूकोनेट हेल्थ लिमिटेड
 • ग्लूवोन
 • ग्लाइको उपचार
 • Glynis Pharmaceutical Pvt Ltd
 • ग्लाइक्सो फार्मा
 • जीएमडी फार्मास्यूटिकल्स
 • जीमेड लैब्स
 • जी.एम.एच. प्रयोगशालाओं
 • जीएमएच प्रयोगशालाएँ
 • जीएमएस बायोमैक्स मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • जी एन बायोस्यूटिकल्स
 • Gnext लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • जीएनएफ एथिकल्स
 • जी-नाइन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • जी नाइन फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्नोसिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्नोवा बायोटेक
 • गोड्रेस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • गॉडफ्रे हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • गोडिवा बायोएडवांस प्राइवेट लिमिटेड
 • GODRAJ CONSUMER PRODUCTS LTD
 • गोदराम लाइफलाइन
 • गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
 • गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लि
 • गोल्डन एस्टर फार्मा इंक.
 • गोल्डन फार्मास्युटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • सोने की रेखा
 • गोल्ड शील्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • गोल्गी यूएसए रिसर्च लेबोरेटरीज एलएलपी
 • गोमेज़ हेल्थकेयर
 • गोनेमेड
 • गुड फॉर्च्यून फार्मास्यूटिकल्स
 • गुड लक फार्मास्यूटिकल्स
 • GOOD PHARMACOVIGILANCE PRACTICE
 • गोपाल लाइफसाइंसेज
 • गोरान फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • गॉर्डन फार्मा
 • goree
 • गॉर्जियस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • गॉस्पेल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • जीपीएस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेस एजेंसी
 • ग्रेस केयर फार्मा
 • ग्रेस डर्मा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
 • Gracemed Formulation
 • ग्रासिया लाइफ साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेसीरा फार्मास्युटिकल्स एलएलपी
 • अनुग्रह फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्रेक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ग्रैफियो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्राफ लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Grag Surgi Pharma
 • ग्रैम्पस लैब्स
 • ग्रैंडक्योर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रैंडियर इंडिया हेल्थ केयर
 • ग्रैन्ड फार्मा
 • ग्रांथम लाइफसाइंस
 • ग्रानवेलर फार्मा प्रा. लिमिटेड
 • ग्राफ्ट फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्रेपल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेवियन लाइफ साइंसेज
 • ग्रे एनॉन फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेज़ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रीमर बायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रीन ब्रैक्ट लाइफसाइंसेज
 • ग्रीनको बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रीन क्रॉस उपचार
 • green enviro co.
 • ग्रीनिश हेल्थकेयर
 • ग्रीनलीफ फॉर्मूलेशन
 • हरित जीवन स्वास्थ्य देखभाल
 • ग्रीनरे फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्रीनटेक हीथकेयर
 • ग्रीन वैली सिरका प्राइवेट। सीमित
 • ग्रीवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रीफिथ लैब्स
 • ग्रेफिथ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेविस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेसेल लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेलैंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रेस्टार फार्मा
 • जीआर हेल्थकेयर लेबोरेटरीज
 • शिकायत निवारण
 • Grifols
 • ग्रोसिया न्यूट्रीसेयन
 • ग्रोमैक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रुप फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • ग्रोवेल विजन
 • ग्रोवेल फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्रोमैक्स मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रोनबरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ग्रुएंट्ज़िग फार्मास्यूटिकल्स
 • ग्रीई फार्मास्यूटिकल्स
 • GSK Consumer Healthcare
 • जीएसएल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Gss Pharma Pvt Ltd
 • Gst Pharma
 • जी सर्जीवियर लिमिटेड
 • गार्ड एवर लाइफ साइंसेज
 • गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड
 • GUJARAT CO-OP MILK
 • गुजरात फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • गुजरात टेरेस लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • गुजरात टेरस लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • गुरमेल ब्रदर्स
 • गर्नेक्स बायोटेक
 • गुटेन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • गाइनोफेम हीथकेयर प्रा। लिमिटेड

H

 • हल्दाने लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • हैबिटेयर फार्मा
 • हब फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च लिमिटेड
 • Hacks & Slacks Healthcare
 • हील फार्मा
 • Hahnemann Pure Drug Co.Pvt.Ltd
 • Haiden Technology Pvt Ltd
 • हल्सियोन ड्रग्स
 • हलदेव उपचार
 • हॉलमार्क केमिकल्स
 • हॉलमार्क फॉर्म्युलेशन फार्मास्यूटिकल्स
 • Halsten pharmnaceuticals
 • हैमैक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया
 • हैम्प्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • हैनबरीस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हाथ फार्मास्यूटिकल्स
 • हनीमैक्स थर्मामीटर उद्योग
 • हन्ना फार्मास्युटिकल सप्लाई कंपनी इंक
 • हंसुला फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • हनुकेम लेबोरेटरीज
 • HAPDCO
 • Happily Unmarried Marketing Pvt Ltd
 • हैरिसन उपचार
 • हैरिसन जीवन विज्ञान
 • हार्मनी लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
 • हर्षिका फार्मा
 • हार्सन लेबोरेटरीज
 • हरियाणा फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • हेस्टीप
 • हैटसन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हैट्सन फार्मा
 • हौस्टस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • हौज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड
 • हवाबन हार्ड डिपो
 • हैविट फार्मास्यूटिकल्स
 • Hawitt Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • एचबीसी डर्मिजा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एच बी केमिकल हिंदुस्तान बायोटेक
 • एचबीसी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एच एंड बी वेलनेस
 • एच एंड केयर इनकॉर्प
 • एच क्यूरिसिन हेल्थकेयर
 • एचडीए लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • एचडी फार्मास्यूटिकल्स
 • हील ऑल फार्मास्युटिकल्स (पी) लिमिटेड
 • हीलर लैब
 • हीलर फार्मास्यूटिकल्स
 • हील इंडिया लेबोरेटरीज
 • हीलिंग फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • हीलिंग टच फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हेलक्राफ्ट फार्मा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 • Heal n Save Healthcare LLP
 • Health Arx Technologies Pvt. Ltd.
 • हेल्थ बेरी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • स्वास्थ्य बायोमेड फार्मा
 • हेल्थ बायोटेक लिमिटेड
 • Healthcare
 • हेल्थ केयर फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थकेयर लाइफसाइंसेज
 • हेल्थगेट प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थ गार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • Healthkart
 • हेल्थकी लाइफसाइंस प्रा। लिमिटेड
 • हेल्थकाइंड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थलॉन फार्मास्यूटिकल्स
 • हेल्थ एन यू थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थऑन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
 • Health Partner
 • स्वास्थ्य योजना
 • Healthserch Pharma LLP
 • हेल्थशाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्थट्रोनिक फार्मास्यूटिकल्स
 • Health Vitals Pvt Ltd
 • हेल्थवेल हेल्थकेयर
 • हेल्थएक्सआर
 • हेल्दी लाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • हेल्दीवेज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हार्ट्सरिंग मेडीफार्मा प्रा. लिमिटेड
 • हेबर्ट बायोटेक
 • हेक्योर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हेडवा फार्मास्यूटिकल्स
 • हेगड़े और हेगड़े फार्मास्युटिकल एलएलपी
 • हेंज इंडिया लिमिटेड
 • हाइंज इटालिया
 • हेलैक्स हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
 • हेल्बेक फार्मा
 • Helen Pharmaceuticals Private Limited
 • हेलिकॉन फार्मा सीयूटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड
 • Helik Healthcare Pvt Ltd
 • हेलिओस फार्मास्यूटिकल्स
 • हेलिसिंकी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हेलिक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हैलो बेबी
 • HELLOBABY PVT LTD
 • हेल्पलैब हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Helse Pharma
 • हेमा लेबोरेटरीज
 • हेमन्त सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 • हेमरस थेरेप्यूटिक्स लिमिटेड
 • हेमिल्टन
 • हेमोडियाज़ लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड,
 • हेम्पस्ट्रीट मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • Henin Lukinz Pvt. Ltd.
 • हिना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
 • हेप्टागन लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • हरमब हेल्थकेयर
 • Herbolab India Pvt Ltd
 • हर्बोटिक्स रिसर्च इंक
 • हर्मिटस हेल्थ केयर
 • हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड
 • हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड
 • हेटेरो हेल्थकेयर लिमिटेड
 • हेट्रो हेल्थकेयर
 • हेवरन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हेक्साडॉक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हेक्सागोन न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
 • Hexagon Nutrition Pvt Ltd
 • हेक्सल फार्मास्यूटिकल्स
 • हेक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • हेक्सटार फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • एचएफए फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • एचएफए फार्मा एथिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हिबिस्कस फार्मास्यूटिकल्स
 • हिकेयर फार्मा
 • हिक्स थर्मामीटर इंडिया लिमिटेड
 • एच एंड आई क्रिटिकल केयर
 • Hicure Biotech
 • हाई क्योर बायोटेक
 • high care
 • हाईस्की मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हाईग्लांस लेबोरेटरीज
 • हिल्बर्ट हेल्थकेयर
 • हिल लाइफकेयर
 • हिल्टन हाइमन हेल्थकेयर
 • हिमालय
 • हिमालय ड्रग कंपनी
 • हिमालय मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • हिमालय वेलनेस कंपनी
 • हिमानी लिमिटेड
 • हिमांशु फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हिमरोस फार्मा
 • हिमरस मेडिकल सॉल्यूशन एलएलपी
 • हिमसागर लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • हिंद बायोसाइंस
 • हिंद केमिकल्स लिमिटेड
 • हिंद फार्मा
 • हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
 • Hindustan Biosynth Ltd
 • हिंदुस्तान हेल्थकेयर
 • हिंदुस्तान लेबोरेटरीज
 • हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड
 • हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड
 • हिन्दुस्तान मार्केटिंग
 • हिंदुस्तान मेडिकेयर
 • हिंदुस्तान फार्मास्यूटिकल्स
 • हिंदुस्तान सीरिंज एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड
 • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
 • हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
 • हिंदुस्तान यूनिलीवर
 • हिंगलाज लेबोरेटरीज
 • हिनिकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स
 • हिप्पो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हीरल लैब्स लिमिटेड
 • HIRAL LABS LTD
 • हिज आईनेस ऑप्थल्मिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हाई टेक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हाई-टेक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • हिट्ज़ेलबर्गर लाइफ साइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
 • एचकेजी फॉर्मूलेशन
 • एचएलडी फार्मास्यूटिकल्स
 • एच एल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एचएल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
 • एचएन क्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • होचेस्ट बायोटेक इंडिया
 • होलीहॉक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
 • होली ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • पवित्र जीवन विज्ञान
 • होम मेडिक्स
 • होम्योट्रेड
 • Honasa Consumer Pvt Ltd
 • HONASA CONSUMER PVT. LTD.
 • हनीवेल सुरक्षा उत्पाद
 • ऑनर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
 • आशा जीवन विज्ञान
 • हॉपकिंस हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • होराइजन बायोस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • क्षितिज चिकित्सीय
 • HOSANA CONSUMER PRIVATE LIMITED
 • अस्पताल और संस्थान
 • हॉस्पिमैक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • होस्टा लैब्स
 • घरेलू फार्मास्यूटिकल्स
 • एचआरडी सुप्रा हेल्थकेयर
 • एचएस एल्डेम हेल्थकेयर
 • हुआडिज़ फार्मास्यूटिकल्स
 • हूफोर्ट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
 • ह्यूमन एंटीबायोटिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • ह्यूमन बायोलाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 • ह्यूमन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • मानव देखभाल उपचार
 • मानव जीवन विज्ञान
 • ह्यूमन फार्माशिया प्राइवेट लिमिटेड
 • हंबिंग एथिकल्स
 • HUMO HEALTHCARE
 • हच सर्जिकल
 • हाई केम लैबोरेटरीज
 • हाइडनोरा मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हाइड्रेट लाइफसाइंस
 • हाइजिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हाइजिया फार्मास्यूटिकल्स
 • हाइजेन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हाइजेनिक्स हेल्थकेयर
 • हाइजीया बायोजेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
 • स्वच्छ अनुसंधान संस्थान प्राइवेट लिमिटेड
 • Hygienic Research Institute
 • हाई-ग्रो केमिकल्स फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • हाइमैक्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • हाइपिल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • हाई टेक फार्मा

I

 • इयान हेल्थकेयर
 • आईसिस केयर
 • आईट्रोस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आई केयर मेडी
 • इकारस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आइसबर्ग हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आईसीआई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आईसीआई फार्मास्यूटिकल्स
 • आइकन लाइफ साइंसेज
 • आइकॉन फार्मा एंड सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • आईसीपीए हेल्थ प्रोडक्ट्स लिमिटेड
 • आईसीपीए लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • आइडियल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आइडियल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • आईडेम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • आइडल बायोटेक
 • इफिमेड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Ignited Ind
 • आईफा हेल्थकेयर
 • आई.आई.एफ.ए स्वास्थ्य देखभाल
 • आइकॉन फार्मास्यूटिकल्स
 • आइकॉन फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड
 • आइकॉन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • इल्यूमिन फार्मा
 • इमेजिंग बायो साइंस
 • इमेड हेल्थकेयर
 • इमेंस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अमर स्वास्थ्य सेवा
 • इम्यून लाइफ साइंसेज
 • इम्पैक्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • इम्पेग्नो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इम्पीलियो लाइफसाइंस
 • इम्पल्स (सुरक्षा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग)
 • इम्पोटेल ग्लोबल हेल्थकेयर एलएलपी
 • इनार्गो मेडिकेम
 • Inbisko India PVT LTD
 • अवतार फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड Pvt
 • इंसेप्टा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • Incipe फार्मास्यूटिकल्स
 • इनकस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Indamed Pharmaceuticals Pvt Ltd
 • इंडस्ट्रीज़ बायोसाइंसेस
 • इंड ब्लूज़ फार्मा
 • Indchemie हेल्थ स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडियाबुल्स फार्मास्युटिकल लिमिटेड
 • इंडियाना ऑप्थेल्मिक्स
 • इंडियन केमिकल एजेंसी
 • इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड
 • इंडियन नेशनल ड्रग्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 • भारतीय फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडियनविटामिन फॉर्मूलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडिका लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • Indichemie
 • इंडिको फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडिलिना फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 • इंडी फार्मा
 • इंडिसन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एलएलपी
 • स्वदेशी फार्मास्युटिकल
 • इंडकस बायोटेक इंडिया
 • इंडोकेयर उपचार
 • इंडोक्लोन लैब प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडोको रेमेडीज लिमिटेड
 • Indo french Laboratories
 • इंडोग्लोब वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
 • Indo herbal products
 • इंडोलैंड्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडोलिक्सा फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडो मेडिक्स
 • इंडोमेड फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडो पैसिफिक लाइफ साइंसेज
 • इंडो-रेह फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडो-सेफ फार्मास्यूटिकल्स
 • इंडोस्कॉट हेल्थकेयर
 • इंडोस्पेक्ट्रम फार्मास्यूटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • इंडोसर्ज बायोटेक
 • इंडो स्विस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडोसिस फार्मा
 • इंडस्माइल फार्मास्यूटिकल्स
 • इंड स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड
 • इंदु ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडस कॉस्मेसुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडसकेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडस लाइफकेयर फार्मास्युटिकल्स प्रा। लिमिटेड
 • इंडस मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • इंडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • आईनेक्स मेडिसिन्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इनफ़ैलिबल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • इन्फर इंडिया लिमिटेड
 • इन्फिनिटी मेडिक्विप इंडिया
 • इन्फ्लक्स हेल्थकेयर
 • इंफ्रा फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इंफ्यूजेन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • इंफूटेक हेल्थकेयर लिमिटेड
 • इंगा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • इनग्राम बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • इनिज़िया हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • इंजेज फार्मास्यूटिकल्स
 • इंजेक्टो कैप्टा प्राइवेट लिमिटेड
 • इनलेरा हेल्थकेयर
 • इनमेड फूड लाइफ साइंसेज
 • मेड थेरेप्यूटिक्स में
 • नैट बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
 • इनरवेट लाइफसाइंसेस
 • इनिंग्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • अहानिकर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 • इनोकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
 • INNOVA CAPTAB LTD
 • इनोवा फॉर्म्युलेशन प्राइवेट लिमिटेड
 • इनोवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • इनोवेटिव हेल्थकेयर
 • इनोवेटिव लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • अभिनव फार्मास्यूटिकल्स
 • अभिनव उपचार
 • इनोवाक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • इनोवकेयर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • इनोवेक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • इनोवियस लाइफ ड्रग्स
 • इनोक्स फार्मास्यूटिकल्स
 • इनोलाइफ हेल्थकेयर
 • आईनॉक्स हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
 • इनसाइट आईकेयर प्राइवेट लिमिटेड
 • अंतर्दृष्टि लैब्ज़
 • इंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 • इंस्टा केयर लाइफसाइंसेज
 • इंस्टाहील फार्मा
 • इंस्टेंट रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
 • इंस्टांज लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
 • इंस्टारे फार्मास्यूटिकल्स