सैफक्लास 50एमजी ड्राय सिरप 30मिली

सैफक्लास 50एमजी ड्राय सिरप 30मिली

medicineDetail.prescriptionRequired
bottle of 30 ml syrup
medicineDetail.manufacturer: मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
medicineDetail.composition: सेफिक्साइम

searchResult.mrp: ₹48 ₹38

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

सैफेक्सीम ड्राय सिरप 30ml

bottle of 30 ml Dry Syrup
एबट
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹54 ₹38

बेफिक्स 50mg सिरप

bottle of 30 ml Syrup
एलन डेल बायोसाइंसेज
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹44 ₹40

सेफिक्स सिरप

bottle of 30 ml Dry Syrup
सिप्ला लिमिटेड
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹37

हाइफ्न 50 एमजी ड्राय सिरप 30 एमएल

bottle of 30 ml Dry Syrup
हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

डेल्बि 50mg ड्राय सिरप

bottle of 30 ml dry syrup
वेरिटाज़ हेल्थकेयर लिमिटेड
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹44

सैफ्क्सी ड्राय सिरप 30मि.ली

bottle of 30 ml dry syrup
मेडले फार्मास्यूटिकल्स
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹46 ₹35

सेफिटैक्स 50mg सिरप

bottle of 30 ml syrup
लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹44

ट्रिक्सीम 50mg ड्राय सिरप

bottle of 30 ml Dry Syrup
त्रिकुट मानविकी जैव विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड Pvt
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41

निर्ज़ाइम 50mg सिरप

bottle of 30 ml Syrup
निर्लाइफ हेल्थकेयर
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹21 ₹19

फिक्सिविन सिरप

bottle of 30 ml Syrup
नोवस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
सेफिक्साइम (50एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹45