डॉ मोरपेन बीजी 03 रक्त ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप्स 50एस
डॉ मोरपेन बीजी 03 रक्त ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप्स 50एस

डॉ मोरपेन बीजी 03 रक्त ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप्स 50एस

packet of 50 test strips
medicineDetail.manufacturer: मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड
medicineDetail.composition: Fmcg
#fmcg

searchResult.mrp: ₹849 ₹679

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

यूरोस्ट्रॉम स्ट्रिप 100एस

packet of 100 strip
एंगस्ट्रॉम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
Fmcg

searchResult.mrp:
₹550 ₹495

यूरिस्टिक्स यूरिटेस्ट स्ट्रिप 100एस

packet of 100 test strips
सीमेंस हेल्थकेयर
Fmcg

searchResult.mrp:
₹544 ₹490

पोक्ट ग्लूको स्पॉट टेस्ट स्ट्रिप 100एस

box of 100 test strip
Point of care Biomedical pvt. ltd
Fmcg

searchResult.mrp:
₹1400 ₹1120