ड्रोटिपेन ऐस 80mg/100mg टैबलेट
ड्रोटिपेन ऐस 80mg/100mg टैबलेट

ड्रोटिपेन ऐस 80mg/100mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: डॉ. मोरपेन लिमिटेड
medicineDetail.composition: एसिक्लोफेनाक + ड्रोटावेरिन

searchResult.mrp: ₹160 ₹80

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

फेनाडोल-डीवी टैबलेट

strip of 10 tablets
डॉल्विस बायो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹85 ₹77

बिग एनएसी स्पास 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
रोनीड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹54 ₹49

पायरिबस-डी 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
ग्लोबस रेमेडीज लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

रिड्रो-एम टैबलेट

strip of 10 tablets
ऋषभ हेल्थकेयर प्रा। लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

ड्रोटेस 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
नेक्सर लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹72 ₹65

ब्लुफेन स्पास 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
ब्लूवाटर रिसर्च
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹83 ₹75

गैग स्पास टैबलेट

strip of 10 tablets
मोरेसी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

द्रोण 80 एमजी/100 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹53 ₹48

एस्निल ए 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
ड्यूकेयर कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड।
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

ड्रोलाइट ए 80mg/100mg टैबलेट

strip of 10 tablets
उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल
एसिक्लोफेनाक (100एमजी) + ड्रोटावेरिन (80एमजी)

searchResult.mrp:
₹95 ₹86