ग्लिबेन डीएम प्लस 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट
ग्लिबेन डीएम प्लस 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट

ग्लिबेन डीएम प्लस 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: सृष्टि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: ग्लिबेंक्लमाइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹25 ₹23

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लूकोरेड फोर्ट टैबलेट

strip of 10 tablets
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹60 ₹54

ग्लूकोमस्ट एम 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹41 ₹37

मिनोग्लिब-एम 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
मिनोवा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹30 ₹27

ग्लूकोडोल फोर्ट 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
डायकार्डस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹25 ₹23

गाइड-एम 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एप्पल बायोटेक
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹19 ₹17

डायचेक एम 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
सिप्ला लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹18 ₹17

ग्लोमेड फोर्ट 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
जांटेक फार्मा
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹20 ₹18

डायोलिन एम 5 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
लिंकन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹19 ₹17

ग्लूकोटेन एम 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
बायोट्रांस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹33 ₹29

मोनोमेट जीएम 5mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
कैडोमेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिबेंक्लमाइड (5एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹27 ₹24