ग्लिमिसिड एम 2mg/500mg टैबलेट
ग्लिमिसिड एम 2mg/500mg टैबलेट

ग्लिमिसिड एम 2mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: ब्रिगेड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹60 ₹54

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ग्लैविन-एम 2 टैबलेट

strip of 10 tablets
एविन फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹90 ₹81

सयसटामेट जी 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
सिस्टाकेयर उपचार
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹72 ₹65

जियोमेड एम 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
रोमा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹65 ₹59

एवेंजर-एम 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
जैस्को लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹50 ₹45

ओडिग्लिम-एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
जिन्निया लाइफ साइंसेज
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41

ग्लायसिराइट जीपी 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एमएचएस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹45 ₹41

मैट्स जी 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
आमोर्ब फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹55 ₹50

मेप्राइड-DM 2 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
टैस मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹60 ₹54

ग्लिमियाउक एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
औक लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹48 ₹43

सुग्विन जी 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
मैक्सक्यूर लैब्स
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹69 ₹63