ग्लिस एम 1mg/500mg टैबलेट
ग्लिस एम 1mg/500mg टैबलेट

ग्लिस एम 1mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: हाई टेक फार्मा
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹50 ₹45

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ब्लिस्टो 1एमएफ टैबलेट पीआर 10s

strip of 10 Tablet pr
बायोकॉन
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹101 ₹91

ग्लिमिरक्स एम 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
सोलानो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹67 ₹61

जीलाइन एम 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 15 tablets
श्रीनिवास गुजरात लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹61 ₹55

मेट जीएल 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
यूनिफैब फार्मास्यूटिकल्स
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹51 ₹46

राइड एमएफ 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
फ़िलिप्स फ़ार्मा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹41 ₹37

मैट्स जी 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
आमोर्ब फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹39 ₹35

मेट्गेन जी 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
लाइफ गेन फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹54 ₹49

ग्लायटैब एम 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
एल्डर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹29 ₹26

ग्लिमगोल्ड एमएफ 1 एमजी/500 एमजी टैबलेट

strip of 10 tablets
सोने की रेखा
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

डुओमोर्फिक 1mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
फिडाल्गो लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (1एमजी) + मेट्फोर्मिन (500 मिलीग्राम)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36