ग्लायनेक्स एम 2mg/500mg टैबलेट
ग्लायनेक्स एम 2mg/500mg टैबलेट

ग्लायनेक्स एम 2mg/500mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 tablets
medicineDetail.manufacturer: गर्नेक्स बायोटेक
medicineDetail.composition: ग्लिमेपाइराइड + मेट्फोर्मिन

searchResult.mrp: ₹50 ₹45

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

इलेट बी 2 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
एमएसएन प्रयोगशालाएं
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹51 ₹46

एंडोप्राइड एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
रेडिको उपचार
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹40 ₹36

जीएमआर एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
सिग्नोवा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹49 ₹45

वोरिल एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
वासु ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹54 ₹49

मेटलीड जी 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹60 ₹54

सेफ जेम 2mg/500mg टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
सिगमंड प्रोमेडिका
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹47 ₹42

बेंगलिम डुओ 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
बेनक्योर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹69 ₹63

ज़ेल्ग्लिप एम 2mg/500mg टैबलेट

strip of 10 tablets
एक्सलाइफ बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹70 ₹63

ग्लिपिबी एसआर-एम-2 टैबलेट

strip of 15 tablet sr
बोनसाई फार्मा
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹38 ₹35

विज़्प्राइड एम 2 टैबलेट एसआर

strip of 10 tablet sr
जाविक बायोटेक
ग्लिमेपाइराइड (2एमजी) + मेट्फोर्मिन (500एमजी)

searchResult.mrp:
₹79 ₹72