लुमिकोस प्लस 80mg/480mg टैबलेट
लुमिकोस प्लस 80mg/480mg टैबलेट

लुमिकोस प्लस 80mg/480mg टैबलेट

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 6 tablets
medicineDetail.manufacturer: एपिकोस फार्मा
medicineDetail.composition: आर्टीमेडर + ल्यूमफैंट्राइन

searchResult.mrp: ₹135 ₹122

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

अर्ट्रोमेट 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
मेडियॉर्क फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹140 ₹126

आर्टपिक एल 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
एल्पिक बायोटेक लिमिटेड
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹139 ₹125

ऐल्बेलेक्स 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
फार्लेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹141 ₹127

फाल्सीमैक्स प्लस 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
मैक्सो केम लिमिटेड
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹160 ₹144

मैकनेट 80mg/480mg टैबलेट

strip of 10 tablets
त्रिमक लाइफसाइंसेज
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹130 ₹117

बीअर्ट-एल 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
बायोसिन जेनेटिक्स और फार्मा
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹179 ₹162

रेज़ेट्रिन 80 मिलीग्राम/480 मिलीग्राम टैबलेट

strip of 6 tablets
श्रेया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹105 ₹94

केन्थर एलएफ 80mg/480mg टैबलेट

strip of 6 tablets
इलाज के उपाय
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹168 ₹152

एकोथर एक्स एल फोर्ट 80एमजी/480एमजी टैबलेट 6एस

strip of 6 tablets
लियो फार्मास्यूटिकल्स
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹141 ₹127

मोस्टर एलएफ 80mg/480mg टैबलेट

strip of 10 tablets
लिनेट लाइफ साइंसेज
आर्टीमेडर (80एमजी) + ल्यूमफैंट्राइन (480एमजी)

searchResult.mrp:
₹380 ₹342