मैल्नोट 60mg इन्जेक्शन
मैल्नोट 60mg इन्जेक्शन

मैल्नोट 60mg इन्जेक्शन

medicineDetail.prescriptionRequired
vial of 1 Injection
medicineDetail.manufacturer: एवर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: आर्टेसुनेट

searchResult.mrp: ₹165 ₹149

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ओसोनिक 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
गुजरात टेरस लेबोरेटरीज लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹132 ₹119

फाल्सीप्योर 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
शुद्ध बायोटेक
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹173 ₹156

नैसिनेट 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
शानदार फार्मा
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹205 ₹185

फाल्नेट 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
ब्लूबेल फार्मा
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹165 ₹149

ट्राइथर एटी 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
त्रिकुट मानविकी जैव विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड Pvt
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹189 ₹171

फाल्टोप 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
पंजाब फॉर्म्युलेशन लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹159 ₹143

विबोनेट इंजेक्शन

vial of 1 Injection
विबकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹180 ₹162

कॉम्बीथर एटी 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 ml Injection
अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹203 ₹183

एस्टेनेट 60 इंजेक्शन

vial of 1 Injection
एस्टेमैक्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹185 ₹167

अर्ट्यून 60mg इन्जेक्शन

vial of 1 Injection
सुंग्रेस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
आर्टेसुनेट (60एमजी)

searchResult.mrp:
₹160 ₹144