ओमी रैन 25एमजी इंजेक्शन 2मिली

ओमी रैन 25एमजी इंजेक्शन 2मिली

medicineDetail.prescriptionRequired
bottle of 2 ml Injection
medicineDetail.manufacturer: अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड
medicineDetail.composition: रैनिटिडीन

searchResult.mrp: ₹6 ₹5

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

ऐसीलोक 25एमजी इंजेक्शन 2एमएल

vial of 2 ml Injection
कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹7 ₹5

रैनटैक इंजेक्शन 2मिली

vial of 1 injection
जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹6 ₹5

रैनिविन 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
अल्पा लेबोरेटरीज लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹20 ₹18

ज़िनेटैक 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹4 ₹4

ओज़ोटक 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹3 ₹2

रेटिन 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
मोनोकेम लैब्स
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹4 ₹4

रैडिन 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
मोदी मुंडी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹4 ₹4

उल्टेक 25mg इन्जेक्शन

vial of 2 ml Injection
सिप्ला लिमिटेड
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹4 ₹3

नोवाटक 25mg इन्जेक्शन

ampoule of 2 ml Injection
यूनिवर्सल माइक्रो साइंसेज
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹4 ₹4

सटीक 25mg इंजेक्शन

vial of 2 ml Injection
ड्यू ड्रॉप्स लैब
रैनिटिडीन (25एमजी)

searchResult.mrp:
₹5 ₹4