रेट्रोसेर गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल
रेट्रोसेर गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

रेट्रोसेर गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

medicineDetail.prescriptionRequired
strip of 10 capsules
medicineDetail.manufacturer: रेट्रो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
medicineDetail.composition: एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड + रोसुवास्टेटिन + क्लोपिडोग्रेल

searchResult.mrp: ₹210 ₹189

medicineDetail.shippingServiceMsg

medicineDetail.similarMed

रेज़ेल गोल्ड 20 कैप्सूल

strip of 15 capsules
ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹362 ₹325

ग्लोरिस्टेट ट्रायो 20 कैप्सूल

strip of 10 capsules
ओकनेट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹181 ₹163

रोसुलेस गोल्ड 20मिलीग्राम कैप्सूल 15एस

strip of 15 capsules
कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹328 ₹294

रोज़ुटेक गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

strip of 10 capsules
एडवर्ड रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹225 ₹203

रोज़बाइट गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

strip of 10 capsules
ज़ेना कोरोनस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹229 ₹207

रोसुका गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

strip of 10 capsules
ट्रोइका फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹240 ₹216

कॉन्सीवास गोल्ड 20 कैप्सूल

strip of 10 capsules
एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹153 ₹137

रोसुर गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

strip of 10 capsules
एमएसएन प्रयोगशालाएं
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹225 ₹203

लिपिरोज़-गोल्ड 20 कैप्सूल

strip of 10 capsules
मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹164 ₹148

रोसुलाइफ गोल्ड 75mg/20mg/75mg कैप्सूल

strip of 10 capsules
ओरिस फार्मास्यूटिकल्स
एस्पिरिन/एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड (75एमजी) + रोसुवास्टेटिन (20एमजी) + क्लोपिडोग्रेल (75एमजी)

searchResult.mrp:
₹199 ₹179